Akavan haastattelu uravalmennuksesta

Rohkeushypyn Reetta toimii uravalmentajana asiakkaansa UP Partnersin kautta. Akava haastatteli Reettaa uravalmennuksesta. Uravalmentajan työssä yhdistyy loistavasti Reetan viestintä- sekä valmennustausta ja kokemus – uravalmentajan tehtävänä kun on auttaa kirkastamaan valmennettavan omaa osaamista ja potentiaalia sekä tavoitteita ja uran suuntaa. Työnhaussa on myös tärkeää osata sanoittaa kaikki tämä selkeästi ja erottuvasti, olla rohkeasti oma itsensä ja löytää juuri itselleen sopiva työura.

Työn merkityksellisyys ja oma osaaminen askarruttavat monia

Uravalmentaja Reetta Viinanen tunnistaa uravalmennusta hakevista usein kolme ryhmää, jotka voi jakaa sen mukaan, missä vaiheessa uraa ollaan menossa. Viinanen on tehnyt valmennusta ammattiliitoille UpPartners-yrityksen kanssa.

– Vastavalmistuneiden kanssa valmennuksessa pohditaan omien vahvuuksien tunnistamista sekä miten voi löytää ensimmäisen oman alan työpaikan, Viinanen kertoo.

– Toinen vaihe on puolimatkan krouvi, kun oman alan töitä on jo pidempi jakso takana. Silloin pohditaan etenemistä uralla sekä ollaanko oikealla alalla vai pitäisikö vielä vaihtaa alaa. Yli 50-vuotiaat pohtivat, onko vaikeampi työllistyä, jos joutuu työttömäksi.

– Joka alalla valmennukseen tulevia askarruttavat yleisesti kysymykset oman työn merkityksellisyydestä sekä siitä, vastaako työ omia vahvuuksia, Viinanen kertoo.

– Yleinen teema on, että kaivataan jotain muutosta ja mietitään työpaikan vaihtoa. Nykyisen työn tuunaamisen mahdollisuuksia myös mietitään. Aina kannattaa ensin selvittää, onko nykyisestä työstä mahdollista tehdä mielekkäämpää.

– Valmennuksen aiheet ovat moninaiset omasta osaamisesta yrittäjyyteen ja työnhakuun. Työllistymisen ongelmiin liittyy usein vaikeita tunteita. Valmentaja on apuna, että näiden kanssa ei tarvitsisi jäädä yksin, Viinanen sanoo.

– Usein jo se helpottaa, että niitä voi käydä ääneen läpi toisen kanssa, että on joku, joka kuuntelee, tukee ja tsemppaa rinnalla.

Sosiaalisen median, digitaalisuuden merkityksen kasvu sekä koko työelämän muuttuminen tuovat myös ihmisiä uravalmennukseen.

– Murros näkyy jo joka alalla. Kaikilta vaaditaan uuden omaksumista, Viinanen sanoo.

– Uravalmennus alkaa sillä, että ensin kartoitetaan valmennettavan tilanne ennakkokyselyllä, Viinanen kertoo.

Tämän jälkeen valmennukseen hakeutuva voi portaalista valita itselleen sopivan valmentajan, joka sitten ottaa yhteyttä.

– Valmennettavat hakeutuvat itse valmennukseen. Joskus joku kertoo kuulleensa tällaisesta upeasta mahdollisuudesta ja tarttuneensa tilaisuuteen, vaikka ei varmasti tiedäkään, mitä tarvitsee.

Viinanen sanoo, että uravalmennettavat ovat aktiivisia ja motivoituneita kehittymään.

– Heitä on todella palkitsevaa valmentaa. Rohkaisisin kaikkia käyttämään uravalmennuksen palveluita. Sitä helposti tulee sokeaksi omalle osaamiselle. Erilaisten näkökulmien sparrailu yhdessä valmentajan kanssa avaa ajattelun solmuja ja antaa työkaluja edetä uralla.

Lue alkuperäinen julkaisu Akavan nettisivulta.

Kaipaatko suuntaa ja sparrausta omalle urapolullesi? Lue lisää Rohkeushypyn yksilövalmennuksesta. 

Kuulutko ammattiliittoon? Tarkista liittosi sivuilta, tarjoaako se jäsenilleen UP Partnersin maksutonta uravalmennusta.