konfliktien_kohtaaminen_selvittely

Konfliktien kohtaaminen ja selvittely

Elämä on kyllä aika veitikka. Joskus kun painit työn kautta tietyn aiheen parissa ja suunnittelet valmennusta siitä, elämä saattaa tarjoilla sinulle auliisti käytännön caseja omaan elämääsi. Alkukarvauden ja pienen etäisyyden jälkeen, tästä voikin jo kiittää. Mikä olisikaan parempi pohja valmennukselle teoreettisen viitekehyksen lisäksi, kuin tuore omakohtainen käytännön case, kaikkine tunteineen ja vaiheineen. Sitä voi mennä aidosti, rehellisesti ja auki ihmisten eteen ja sanoa: “tiedän, se ei ole helppoa tai kivaa, mutta tässä seisoo elävä esimerkki, että siitäkin selviää ja nyt harjoitellaan yhdessä, miten se tehdään.”

Konfliktien kohtaaminen ja selvittely

Siinäpä tämän kuukauden teemat – töissä ja siviilissä. Ei ehkä niitä ihmisen parhaita aikoja, vaikka Nykäsen Matin mukaan sitä se on koko elämä ja jokainen päivä on mahdollisuus. Nyt kun asioita on saanut rauhassa pohtia ajan kanssa, tunnekuohut on menty läpi, suu suljettu (enemmän ja vähemmän onnistuneesti) pahimman liekin aikana, on aika pysähtyä miettimään, mitä tästä voi oppia. Mitä minä opin ja miten voin taas auttaa asiakkaitani ja valmennettaviani entistä paremmin? Tässä oikeastaan jo tulikin kasa ydinkohtia, mutta käydään niitä vielä läpi vähän tarkemmin, niin olet valmiina, kun seuraava konflikti sinut on kohtaava. Näiltä kun ei taida kukaan meistä täysin välttyä, eikä pitäisikään. Oikein hoidettu konflitkitilanne on avain entistä parempaan vuorovaikutussuhteeseen.

Kun tilanne tapahtuu – sulje suusi tai aseta raja

Kun huomaat olevasi konfliktin silmässä, pysähdy ja vedä henkeä. Voit myös laskea kymmeneen, jotta saat hieman aikaa ymmärtää tilanteen. Älä reagoi tunteella ja automaattisesti laukeavalla “hyökkää, puolustaudu” -asenteella, vaan sulje enemminkin suusi. Voit katua myöhemmin tässä kohtaa päästettyjä sanoja, ja näin vain pitkittää tilanteen selvittelyä. Pahimmassa tapauksessa voit ajaa koko ihmissuhteen karille.

Sinulla on tietysti oikeus puolustautua, jos toinen ylittää käytöksellään sinun henkilökohtaisen rajan tai yleiset käytös- ja kunnioitussäännöt. Voit aina sanoa, että tämä sinun toimintasi ei ole nyt ok., jatketaan kun olet rauhoittunut ja poistua tilanteesta. Jos kyseessä on tunteitasi nostattava kritiikki sinun toimintaasi kohtaan, ota se vastaan riippumatta siitä, oletko asiasta samaa mieltä.

Anna tunteiden tulla (muttei toisen niskaan)

Tunnereaktio nyt vain kuuluu asiaan, koska inhimillisiä ihmisiä tässä ollaan. Itse asiassa siitä pitäisi olla paljon enemmän huolissaan, jos tunnetta ei tule. Mitä isompi tunne, sitä merkityksellisempi asia tai ihminen. Ota siis tunne kiltisti vastaan. Hyväksy se, älä ala syyttelemään itseäsi tai toista osapuolta tunnereaktiosta.

Tärkeää on se, mitä tunnereaktiolla tekee. Sitä ei olisi tarkoitus kaataa toisen osapuolen niskaan tai siitä ei ole tarkoitus suomia itseään. Muista, että sinä et ole yhtä kuin tunnereaktiosi. Se on ohimenevä kuohahdus, joka ei määrittele sinua tai toista osapuolta. Tunnereaktio kestää fysiologisesti 90 sekuntia, ja se meidän tulee vain kestää. Mutta se, mitä tapahtuu tämän ajan jälkeen, on sinun tietoinen päätöksesi ja siihen voit vaikuttaa. Jäätkö tunteeseen makaamaan ja ruokkimaan esimerkiksi ärtymyksen ja syyttelyn tunteita vai yritätkö pyrkiä tunteesta pikkuhiljaa, omaan tahtiisi, eroon.

Pyydä ja anna anteeksi

Kaikille käy joskus niin, että tunnekuohussa tulee kuitenkin sanottua jotain, mitä katuu myöhemmin. Mitä läheisempi ihmissuhde, sitä  suorempaan tulee konfliktin hetkellä sanottua, viisasta tai ei. Pyydä siis anteeksi, vaikka varmuuden vuoksi. Se sana ei käyttämällä kulu.

Anteeksiantaminen riippuu paljon omista voimavaroista sekä kyvystä nähdä asia eri näkökulmista. Empatia on kykyä asettua myös toisen asemaan, vaikka itseä kuinka harmittaisi. Ihminen, joka sokeasti pitää kiinni omasta näkökulmastaan tai kokee loukkaantuneensa verisesti, saattaa olla jopa kykenemätön anteeksipyyntöön tai -antamiseen. Tällöin ainoa keino on antaa itselleen anteeksi myös toisen puolesta. Jos jäät selvittämättömiin asioihin henkisesti roikkumaan kiinni, kannat tätä taakkaa lopun elämäsi. Ja mikään ei kuormita ja syö energiaasi yhtä tehokkaasti.

Analysoi, pohdi, ota laajaa näkökulmaa asiaan

Kun pahin tunnekuohu on selätetty, voit lähteä pohtimaan asiaa, analysoimaan tapahtunutta ja siihen vaikuttaneita asioita. Jokaisella vuorovaikutustilanteella on vähintään kolme näkökulmaa:

  1. Sinun näkökulma
  2. Toisen osapuolen näkökulma
  3. Neutraali, ulkopuolisen näkökulma

Lähde käymään tilannetta läpi eri näkökulmista. Kiinnitä huomiota tapahtuneen lisäksi mahdollisiin tunteisiin ja ajatuksiin, joita konkreettinen tilanne laukaisi tai piti sisällään. Hae laajennusta näkökulmaan kysymällä itseltäsi: “Miksi toiminta oli sellaista?”, “Mitä ajatuksia ja tunteita siihen mahdollisesti liittyi?”, Mitä minä ajattelin ja tunsit?”, ”Mitä toinen mahdollisesti ajatteli ja tunsi?”. Et tietenkään voi tietää ja olettaa toisen ajatuksia ja tunteita, ja paras tapa olisi kysyä niistä lisää. Joskus kuitenkin on hyvä pohtia tilannetta ensin itsekseen, jolloin asian selvittäminen on usein rakentavampaa. Tarkoitus on miettiä nimenomaan empaattisesti ja rakkaudellisesta näkökulmasta, mikä toista osapuolta ajoi kyseisessä tilanteessa. Näin voit lisätä ymmärrystä ja yhteinäisyyden tunnetta.

Kilauta kaverille

Joskus auttaa, kun tilanteeseen saa täysin ulkopuolista, neutraalia näkökulmaa. Ja jo se, että käyt tilannetta ääneen jonkun kanssa, saattaa selkeyttää omaa ajatteluasi. Tämä tulee aina tehdä sensitiivisesti ja kaikkia osapuolia kunniottaen. Ei esimerkiksi kertoa nimiä, vaan yleisellä tasolla kuvailla tapahtumaa omalle luotetulle taholle ja pitää oma reagointi ja oman toiminnan analysointi keskiössä. Kaiken tarkoitushan on jumpata omaa suhtautumista asiaan, ei muuttaa toista ihmistä. 

Anna asialle aikaa – juuri sen verran kuin sitä tarvitset

Kun pelissä on itselle merkityksellisiä asioita ja suuria tunteita, asiat eivät missään nimessä ole aina yksinkertaisia. Yksi tärkeä vaihe onkin antaa riittävästi aikaa prosessille, kaikille yllä kuvatuille vaiheille.

Jos tarvitsee enemmän aikaa, ei ole reilua pitää toista pimennossa tai “löyhässä hirressä” odottamassa – tilanne, johon me ihmiset usein sorrumme, kun emme oikein tiedä, miten olisi järkevää edetä tai toimia asioissa. Tällöin jo viesti siitä, että “tarvitsen nyt asian sulatteluun hieman aikaa ja palataan tähän myöhemmin” on riittävä. Toinen ymmärtää, että asia on kyllä työn alla, tarvitset siihen nyt vain hieman aikaa ja etäisyyttä. Yksi iso virhe, johon me ihmiset ylipäätään sorrumme viestinnässä on se, että kun asia on epäselvä (esimerkiksi muutostilanne), me ikään kuin suljemme sen hetkeksi kokonaan pois. Muista siis aina epäselvissäkin tilanteissa, niin töissä kuin kotona, että jo sekin on riittävää viestintää, että kertoo, ettei vielä tiedä. Täydellinen radiohiljaisuus on pahinta myrkkyä vuorovaikutussuhteille.

Asian läpikäynti ja tulevasta sopiminen

Kun molemmat osapuolet ovat käyneet tahoillaan läpi oman tunne- ja ajatusskaalansa, on aika selvittää asia yhdessä. Tilanteen sujuminen on suoraan verrannollinen siihen, millaiset voimavarat ja työkalut henkilöillä on ollut prosessiin itsensä kanssa. Asian selvittämisessä tärkeintä olisi saada pidettyä voimakkaat tunnekuohut sivussa. Senkin vuoksi ajan ottaminen ennen asioiden selvittelyä on isossa roolissa.

Katse kannattaa pitää eteenpäin suunnattuna ja sopia yhteisistä pelisäännöistä jatkolle. Miten asioissa edetään niin, että molemmat olisivat mahdollisimman tyytyväisiä yhteistyöhön ja lopputulokseen ja mitä toimia se ehkä vaatii toteutuakseen. On tärkeää, että molemmat sitoutuvat yhteiseen tavoitteeseen ja sovitaan myös siitä, miten suuntaa tarkastetaan matkan varrella, ettei asiat pääsisi enää leimahtamaan konfliktivaiheeseen. Säännöllinen keskusteluyhteys pitää kanavat auki ja mahdollisilta leimahduksilta voidaan jopa välttyä kokonaan.

Luottamuksen palautuminen

Oletko miettinyt, että usein jo se, että konflikti tai ristiriita ilmenee ihmissuhteissa on osoitus siitä, että asia on merkityksellinen ja osapuolten välillä on luottamussuhde. Tarhan aloittava lapsi saattaa pidätellä tunteitaan koko tarhapäivän vieraassa ympäristössä ja kotona, turvallisessa ympäristössä, vanhemmat saavatkin sitten vastaanottaa koko päivän kiukut ja tunteet kerralla.

Se, miten ristiriitatilanteet vaikuttavat luottamukseen ja yhteistyöhön jatkossa riippuu paljolti siitä, miten tilanne ja siitä seurannut prosessi käydään läpi. Hyvin hoidettuna konfliktitilanne tuo osapuolille paljon uutta tietoa siitä, miten yhteistyötä olisi hyvä tehdä jatkossa molemmille osapuolille parhaalla tavalla. Suhtaudu siis konflikteihin mahdollisuutena entistä parempaan yhteistyöhön. Mahdolliset yhteistyötä hiertäneet asiat on nyt käyty läpi ja ilmaa puhdistettu. Vuorovaikutussuhde voi jatkua paitsi puhtaalta myös entistä vankemmalta perustalta.

Perustana voimavarat, itsetuntemus ja arvot

Tässä, kuten kaikessa ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa, ovat pohjalla jokaisen henkilökohtaiset voimavarat, itsetuntemus ja arvomaailma. Mitä paremmassa hapessa olet omien energioittesi suhteen, sitä helpompaa sinun on kannatella itseäsi konfliktitilanteissa. Oman arvomaailman tunteminen antaa puolestaan selkänojaa ristiriitatilanteissa. Mihin sinä uskot ja mitä sinä pidät tärkeänä? Miten sinua saa kohdella konfliktitilanteissa ja missä menee rajasi? Ja mitä laajempaa on itsetuntemuksesi, miten tunnistat omat vahvuudet ja heikkoudet ja mitä kirkkaammin olet perillä omista toiminta- ja ajattelumalleista, sitä helpompia kohtaamiset muiden kanssa ovat.

Aina ei yksin osaa ja jaksa…

Jos tuntuu, että konfliktien käsittelytaidot ovat hieman ruosteessa, voimavarat vähissä tai itsetuntemus hukassa, ei hätää, sillä sitä varten Reetta ja Rohkeushyppy ovat olemassa. Nämä ovat taitoja, joita voi todellakin treenata konkreettisin ja tehokkain harjoituksin, kuitenkin aina lempeässä ja sallivassa ilmapiirissä. Ole rohkeasti yhteydessä, niin lisätään yhdessä voimavaroja sekä harjoitellaan toimivia työkaluja arvostaviin kohtaamisiin. Eikö olisikin vapauttavaa elää elämää sulassa sovussa ja konflikteja kaihtamatta?

Voimavaroja ja rohkeutta valmennusilloista:

Kaikille avoimet voimavaravalmennusillat Turussa, klo 17.30-20.00, hinta 39 eur (sis. alv 24%)

Ilmoittaudu mukaan Rohkeushypyn verkkokaupassa.

Yritysvalmennukset: henkilökohtaisia voimavaroja ja arvostavia kohtaamisia lisäävät yritysvalmennukset.

Työkaluja tulevaisuuden työelämään.

Tutustu asiakkaiden kokemuksiin valmennuksista.
Tutustu valmentajaan – Rohkea Reetta ja hänen henkilökohtainen muutosmatkansa.

Voimavaroja ja rohkeutta arkeen sekä muutoksiin Rohkeushypyn Facebookista ja Instagramista

 

Kommentoi