Mitä voimavaroja sinä saat minulta – Rohkeushypyn palvelut

Mitä arvoa Rohkeushyppy ja Rohkea Reetta antavat sinulle tai organisaatiollesi eli mitä palveluita Rohkeushyppy tarjoaa?

Onko sinulla selkeä ja kirkas käsitys siitä, miten minä voin auttaa sinua palveluillani? Viestinnän parissa työurani viettäneenä olen ammatikseni kirkastanut ja selkeyttänyt muiden arvolupauksia. Olenko nyt suutarin lapsi ilman kenkiä? Jos näin on, korjataan asia heti.

Rohkeushyppy valmentaa tulevaisuuden kestäviä organisaatioita ja elämän kestäviä ihmisiä.

Arvolupaukseni sinulle on, että vaikka maailma on jatkuvassa muutoksessa ja siihen liittyy epävarmuutta sekä uusien taitojen opettelua, sinä voit menestyä elämässäsi ja työssäsi, ja mikä tärkeintä, voida samalla hyvin. Ja arvolupaukseni organisaatiollenne on, että te voitte menestyä liiketoiminnassanne myös tulevaisuudessa, löytää uusia taitoja ja palveluita, auttaa henkilöstöänne sopeutumaan muutokseen ja huolehtia samalla heidän hyvinvoinnistaan. Millaisista asioista menestys ja hyvinvointi sitten muodostuvat?

Tunne itsesi – luotat itseesi

Aivan ensimmäiseksi sinun tulee viihtyä itsesi kanssa ja luottaa itseesi. Tuntea oma tapasi olla ja elää tässä maailmassa. Kannattaa aloittaa vahvuuksista. Missä sinä olet omassa elementissäsi ja minkä tekeminen sujuu kuin tanssi? Kaikki on silloin helppoa eikä mitään tarvitse pakottaa. Kun tunnistat vahvuutesi ja ydinosaamisesi, lisää niiden käyttämistä elämässäsi ja työssäsi. Ja kun positiivinen vire siivittää tekemistäsi, lisääntyy samalla luottamus siihen, että voit oppia rajattomasti myös uusia taitoja.

Sitten mennään jo vähän epämukavuusalueelle:

Tunnista, myönnä ja hyväksy heikkoutesi.

Tässä kohtaa on tärkeää erottaa, mitä puolia itsessäsi voit kehittää ja mikä on puolestaan osa luontaista, lähes muuttumatonta persoonaasi. Jos olet kaltaiseni puhelias innostuja, voit kehittyä paremmaksi kuuntelijaksi, kun päätät niin. Vuorovaikutustilanteissa puhut tietoisesti vähemmän, keskityt kuuntelemaan ja annat enemmän tilaa toiselle. Jos taas olet luontaisesti harkitsevainen ja tarvitset aikaa asioiden käsittelylle, on mahdotonta muuttua spontaaniksi päätösten tekijäksi, jonka ajatus leikkaa sekunnissa. Molemmat tavat ovat aivan yhtä arvokkaita ja riittää kun tunnistat ja hyväksyt omasi. Hyväksymällä kaikki puolet itsestäsi, kasvatat armollisuutta itseäsi kohtaan, ja vapautat valtavasti voimavaroja niihin asioihin, joihin voit vaikuttaa. Tämä on myös tärkeä osa itseluottamuksen rakentumista.

Voimavaroja ja positiivista energiaa arkeen

Huolehdi myös, että sinulla on tarpeeksi voimavaroja jaksaa arjessa tasapainoisena ja hyvinvoivana. Kaikilla on hyviä ja huonoja päiviä, mutta perusvireen tulisi olla positiivisen puolella. Osa voimavaroista tulee yleisestä hyvinvoinnista ja terveellisistä elämäntavoista, kuten riittävästä unesta, terveellisestä ruokavaliosta ja säännöllisestä liikunnasta. Suuri osa muodostuu kuitenkin siitä, miten koet itsesi, millaisia ajatuksia mielesi pyörittää ja kuinka onnistuneita sosiaaliset suhteet muiden ihmisten kanssa ovat.

Parempi yhteys itseen – parempi yhteys muihin

Seuraavat askeleet menestykseen ovat sujuvat sosiaaliset suhteet ja vuorovaikutus muiden ihmisten kanssa, niin töissä kuin vapaa-ajalla. Itse uskon siihen, että kun sinulla on ensin hyvä yhteys itseen, se heijastuu automaattisesti parempana yhteytenä muihin ihmisiin. Kun luotat itseesi, sinun on helppoa luottaa muihin ja luoda luottamuksellisia vuorovaikutussuhteita.

Hyvien käytöstapojen ja toisten kunnioittamisen lisäksi avainasemassa on se, miten suhtaudut erilaisiin toiminta-, ajattelu- ja käytöstyyleihin. Ärsyttääkö toisen erilaisuus vai pystytkö näkemään sen rikkautena, joka tuo valtavasti voimavaroja, monipuolisia ideoita ja menestyksen avaimia. Uskon, että tässäkin kultainen kaava menee seuraavasti:

Kun tunnet ja hyväksyt itsesi, tunnet ja hyväksyt myös muut.

Hyvinvoiva ihminen = menestynyt organisaatio

Organisaatio, jossa työskentelee yllä kuvatuilla taidoilla varustettuja ihmisiä, menestyy. Ja kun ihminen aloittaa hyvinvoinnin itsestään, se heijastuu automaattisesti ympäristöön. Ei mikään uusi asia, miksi silti niin moni voi huonosti. Koska yksin ei aina osaa ja jaksa.

Kaikki kyllä tietävät mitä pitäisi tehdä, Rohkeushyppy antaa työkalut siihen, miten se tehdään.

Rohkea Reetta valmentaa konkreettisin työkaluin ja toimivin menetelmin sinusta ja organisaatiostanne menestyjiä, jotka tuntevat ja hyväksyvät omat ja muiden tavat toimia, luottavat itseensä ja muihin sekä tekevät antoisaa ja sujuvaa yhteistyötä muiden kanssa. 

Lähde kanssani matkalle kohti menestystä ja hyvinvointia

Tälle matkalle voi lähteä kuka tahansa – organisaatio tai yksi ihminen. Rohkeushyppy tarjoaa yritysvalmennusta organisaatioille sekä voimavaravalmennusta ihan jokaiselle. Tutustu alla Rohkeushypyn menestystä ja hyvinvointia lisääviin palveluihin.

Ja jos haluat vieläkin selkeämmän vastauksen siihen kysymykseen, miten Rohkeushyppy voi auttaa juuri sinua tai organisaatiotanne, ole rohkeasti yhteydessä ja lähdetään selvittämään sitä yhdessä.

Rohkeutta päivääsi,
Reetta

Rohkeushypyn palvelut pähkinänkuoressa

Yrityksille ja organisaatioille

Menestystekijöitä ja voimavaroja sujuvalla vuorovaikutuksella sekä muutoksen johtamisella:
Valmennukset yrityksille 

Ihan jokaiselle

Voimavaravalmennukset kaikille:

Asiakkaat kertovat
Tutustu asiakkaiden kokemuksiin valmennuksista.

Valmentaja
Tutustu valmentajaan – Rohkea Reetta ja hänen henkilökohtaiseen muutosmatkaansa.

Voimavaroja arkeen ja muutoksiin myös Rohkeushypyn Facebookista ja Instagramista