NLP@Work Practitioner -koulutus alkaa syyskuussa 2022 Turussa ja verkossa.

NLP@Work Practitioner -koulutuskokonaisuus (16 päivää) keskittyy siihen, miten voimme voida paremmin muuttuvassa työelämässä. Koulutukseen voivat osallistua kaikki niin itsensä, työnsä kuin työelämän kehittämisestä kiinnostuneet. Voit olla työelämässä, vasta työelämän kynnyksellä tai etsit muutoin uutta suuntaa urallasi ja elämässäsi.

Koulutuksen sisältö:

Koulutuksessa tutustumme NLP:n perusoletuksiin, ajattelu-, vuorovaikutus- ja oppimistaitoihin. Koulutus avartaa omaa ajattelua ja antaa ennen kaikkea työkaluja omaan kasvuun ja kehittymiseen. NLP eli Neuro Linguistic Programming on malli siitä miten aivomme toimivat: miten opimme, ajattelemme, kommunikoimme, teemme päätöksiä ja motivoidumme sekä siitä miten saamme aikaan haluttuja muutoksia.

Keskiössä on joustava mieli ja kyky tiedostaa sekä haastaa omia ajattelumalleja. 

NLP on käytännönläheinen menetelmä, joka mahdollistaa ja sujuvoittaa kehittymistä juuri sinulle sopivalla tavalla. NLP on hyvin kokemuksellinen valmennusmuoto. 

NLP  tarjoaa konkreettisia menetelmiä oppimiseen ja kehittymiseen, oman potentiaalin tunnistamiseen sekä henkilökohtaisten voimavarojen vahvistamiseen. NLP:n avulla saat työkaluja muutosten aikaansaamiseksi – niin henkilökohtaisella tasolla kuin vuorovaikutuksessa muiden kanssa. 

Koulutus on rakenteeltaan vuorovaikutteista ja kokemuksellista. Koulutuspäivien aikana teemme paljon harjoituksia ryhmissä, pareittain sekä yksin. NLP avautuu parhaiten itse tekemällä ja kokeilemalla, siksi läsnäolo koulutuspäivissä on tärkeää.

NLP-yhdistyksen suositusten mukainen

Koulutus on sisällöltään Suomen NLP-yhdistyksen suositusten mukainen ja koulutuksesta saa NLP Practitioner-todistuksen. Practitioner koulutus on NLP-koulutuspolun ensimmäinen askel ja se antaa sinulle mahdollisuuden jatkaa eteenpäin NLP Master Practitioner-koulutukseen. Todistuksen saadaksesi poissaoloja saa olla enintään 2 päivää. Mikäli poissaoloja on enemmän, voidaan niiden korvaamisesta sopia erikseen. 

Koulutuspäivät syksy 2022 – kevät 2023

Koulutuspäivän kesto klo 9:00 – 16:30 (lounastauko klo 11:30-12:30)

to-la 1.-3.9.2022

to-pe 29.-30.9.2022

to-pe 10.-11.11.2022

to-pe 1.-2.12.2022

to-pe 19.-20.1.2023

to-pe 9.-10.2.2023

to-la 16.-18.3.2023

 

Koulutuksen sisältökuvaus:

JAKSO 1.  to-la 1.-3.9.2022
NLP:n TAUSTAOLETUKSET & OPPIMINEN

JAKSO 2. to-pe 29.-30.9.2022
SUJUVAMPAA VUOROVAIKUTUSTA JA YHTEISTYÖTÄ

JAKSO 3. to-pe 10.-11.11.2022
AJATUKSET – TUNTEET – TOIMINTA
KOKEMUSTEN TIEDOSTAMINEN JA MUOKKAAMINEN

JAKSO 4. to-pe 1.-2.12.2022
TAVOITTEET JA NIISTÄ MOTIVOITUMINEN

JAKSO 5. to-pe 19.-20.1.2023
ARVOSTAVIA KOHTAAMISIA JA LISÄÄ YMMÄRRYSTÄ

JAKSO 6. to-pe 9.-10.2.2023
MIELEN JOUSTAVUUS: AJATTELU JA USKOMUKSET

JAKSO 7. to-la 16.-18.3.2023
SYSTEEMISYYS JA MUUTOKSET ERI TASOILLA

 

Hinta 1950 eur (sis. 24% alv)

Voit ilmoittautua mukaan koulutukseen sähköpostilla osoitteessa nlpatwork.fi@gmail.com.
Lisätietoja koulutuksesta saat meiltä sähköpostitse tai soittamalla.

NLP@Work Practitioner-kouluttajat

Valmennuksen järjestävät NLP@Work Practitioner-kouluttajat Jenni Kallio ja Reetta Viinanen. He  ovat työskennelleet erilaisissa organisaatioissa asiantuntijatehtävissä mm. finanssi-, teollisuus- ja tekniikan alalla. Heitä kiinnostaa NLP:n menetelmien hyödyntäminen työelämässä ja sen muutoksissa. Heidän missionaan on tarjota työkaluja siihen, miten organisaatiot ja ihmiset voivat menestyä ja voida hyvin muuttuvassa maailmassa.

Reetta Viinanen, Rohkeushyppy
NLP Trainer
Viestintäasiantuntija
Uravalmentaja

Jenni Kallio, Mind Manageri
NLP Trainer
Ratkaisukeskeinen valmentaja
Positiivisen psykologian asiantuntija
Positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisten hyvinvointitaitojen kouluttaja

 

Tutustu maksutta:
NLP@Work-verkkovalmennus (zoom)

AJATTELU   I   VUOROVAIKUTUS   I   OPPIMINEN 

Tiistaina 17.5.2022 klo 18-19:30

Maailma ja työelämä ovat kiihtyvässä muutoksessa ja vaativat meiltä ihmisiltä jatkuvaa sopeutumista, kehittymistä ja uusien taitojen omaksumista. Miten kehittyä muuttuvan maailman mukana ja mistä löytää voimavaroja oman hyvinvoinnin tueksi? 

NLP eli Neuro Linguistic Programming on malli siitä miten aivomme toimivat: miten opimme, ajattelemme, kommunikoimme, teemme päätöksiä ja motivoidumme sekä siitä miten saadaan aikaan haluttuja muutoksia. Keskiössä on joustava mieli ja kyky tiedostaa omia ajattelumalleja. NLP on käytännönläheinen menetelmä, joka mahdollistaa ja sujuvoittaa kehittymistä juuri sinulle sopivalla tavalla. NLP:tä kutsutaankin usein onnistumisen psykologiaksi. Se tarjoaa konkreettisia menetelmiä oppimiseen ja kehittymiseen, oman potentiaalin tunnistamiseen sekä henkilökohtaisten voimavarojen vahvistamiseen. 

NLP:n avulla saat työkaluja muutosten aikaansaamiseksi – niin henkilökohtaisella tasolla kuin vuorovaikutuksessa muiden kanssa. ”Kaikki kyllä tietävät mitä pitäisi tehdä, NLP tarjoaa työkaluja siihen, miten se tehdään.”

NLP@Work tarjoaa maksuttoman valmennuksen verkossa (zoom) tiistaina 17.5.2022 klo 18-19.30, johon voit osallistua mistä päin Suomea ja maailmaa tahansa. Voit valita näistä kahdesta itsellesi paremmin sopivan ajankohdan.

Tässä 1,5 tunnin NLP-valmennuksessa:

  • Tutustut NLP-menetelmiin ja niiden konkreettisiin hyötyihin itsesi ja työelämän kehittämiseksi.
  • Saat heti mukaasi ajattelu-, oppimis- ja vuorovaikutustaitoja, joita voit soveltaa omassa arjessasi.
  • Kuulet vierailevalta asiantuntijaltamme, miten hän on hyödyntänyt NLP:n oppeja työssään. 
  • Esittelemme 1.9.2022 alkavan NLP@Work Practitioner-koulutuksen. Voit lunastaa paikkasi koulutukseen edullisempaan hintaan introon osallistumalla. 

ILMOITTAUDU mukaan laittamalla sähköpostia osoitteeseen nlpatwork.fi(at)gmail.com, viimeistään su 15.5.2022.
Saat heti ilmoittautuessa ensimmäisen NLP-harjoituksen, jota pääset testaamaan omassa (työ)arjessasi.