Rohkeushyppy järjestää NLP-koulutusta

Rohkeushyppy toimii NLP@Work -brändin alla yhdessä Mind Manageri Oy:n Jenni Kallion kanssa järjestäen Suomen NLP-yhdistyksen suositusten mukaista NLP-koulutusta Suomessa.

NLP Practitioner (16 päivää) -koulutus järjestetään Turussa sekä verkossa hybridinä. Voit siis osallistua koulutukseen mistä päin tahansa Suomea tai maailmaa.

NLP Practitioner -koulutus on sertifioidun NLP-koulutuspolun ensimmäinen askel ja se antaa sinulle mahdollisuuden jatkaa eteenpäin NLP Master sekä NLP Trainer-koulutuksiin.

NLP@Work Practitioner -koulutuskokonaisuus on rakennettu niin, että se keskittyy siihen, miten voimme voida paremmin muuttuvassa työelämässä. Koulutukseen voivat osallistua kaikki niin itsensä, työnsä kuin työelämän kehittämisestä kiinnostuneet. Voit olla työelämässä, vasta työelämän kynnyksellä tai etsit muutoin uutta suuntaa urallasi ja elämässäsi.

Seuraava NLP@Work Practitioner alkaa 16.3.2023.

Reetan NLP-koulutuspolku:

  • NLP Practitioner, 2016
  • NLP Master Practitioner, 2017
  • NLP Associate Trainer, 2019-2020
  • NLP Practitioner Apuopettaja, 2020
  • NLP Master Practitioner Apuopettaja, 2021
  • NLP Trainer 2021 -sertifikaatti, joka antaa oikeuden pitää NLP Practitioner -koulutuksia.

NLP@Work Practitioner -koulutus alkaa maaliskuussa 2023 Turussa ja verkossa.

NLP@Work Practitioner -koulutuskokonaisuus (16 päivää) keskittyy siihen, miten voimme voida paremmin muuttuvassa työelämässä. Koulutukseen voivat osallistua kaikki niin itsensä, työnsä kuin työelämän kehittämisestä kiinnostuneet. Voit olla työelämässä, vasta työelämän kynnyksellä tai etsit muutoin uutta suuntaa urallasi ja elämässäsi.

Koulutuksen sisältö:

Koulutuksessa tutustumme NLP:n perusoletuksiin, ajattelu-, vuorovaikutus- ja oppimistaitoihin. Koulutus avartaa omaa ajattelua ja antaa ennen kaikkea työkaluja omaan kasvuun ja kehittymiseen. NLP eli Neuro Linguistic Programming on malli siitä miten aivomme toimivat: miten opimme, ajattelemme, kommunikoimme, teemme päätöksiä ja motivoidumme sekä siitä miten saamme aikaan haluttuja muutoksia.

Keskiössä on joustava mieli ja kyky tiedostaa sekä haastaa omia ajattelumalleja. 

NLP on käytännönläheinen menetelmä, joka mahdollistaa ja sujuvoittaa kehittymistä juuri sinulle sopivalla tavalla. NLP on hyvin kokemuksellinen valmennusmuoto. 

NLP  tarjoaa konkreettisia menetelmiä oppimiseen ja kehittymiseen, oman potentiaalin tunnistamiseen sekä henkilökohtaisten voimavarojen vahvistamiseen. NLP:n avulla saat työkaluja muutosten aikaansaamiseksi – niin henkilökohtaisella tasolla kuin vuorovaikutuksessa muiden kanssa. 

Koulutus on rakenteeltaan vuorovaikutteista ja kokemuksellista. Koulutuspäivien aikana teemme paljon harjoituksia ryhmissä, pareittain sekä yksin. NLP avautuu parhaiten itse tekemällä ja kokeilemalla, siksi läsnäolo koulutuspäivissä on tärkeää.

NLP-yhdistyksen suositusten mukainen

Koulutus on sisällöltään Suomen NLP-yhdistyksen suositusten mukainen ja koulutuksesta saa NLP Practitioner-todistuksen. Practitioner koulutus on NLP-koulutuspolun ensimmäinen askel ja se antaa sinulle mahdollisuuden jatkaa eteenpäin NLP Master Practitioner-koulutukseen. Todistuksen saadaksesi poissaoloja saa olla enintään 2 päivää. Mikäli poissaoloja on enemmän, voidaan niiden korvaamisesta sopia erikseen. 

Koulutuspäivät kevät – syksy 2023

Koulutuspäivän kesto klo 9:00 – 16:30 (lounastauko klo 11:30-12:30)

to-pe 16.-17.3.2023

to-pe 13.-14.4.2023

to-pe 4.-5.5.2023

to-pe 8.-9.6.2023

to-pe 17.-18.8.2023

to-pe 21.-22.9.2023

to-pe 26.-27.10.2023

to-pe 16.-17.11.2023

 

Koulutuksen sisältökuvaus:

JAKSO 1.
NLP:n TAUSTAOLETUKSET & OPPIMINEN

JAKSO 2.
SUJUVAMPAA VUOROVAIKUTUSTA JA YHTEISTYÖTÄ

JAKSO 3.
AJATUKSET – TUNTEET – TOIMINTA
KOKEMUSTEN TIEDOSTAMINEN JA MUOKKAAMINEN

JAKSO 4.
TAVOITTEET JA NIISTÄ MOTIVOITUMINEN

JAKSO 5.
ARVOSTAVIA KOHTAAMISIA JA LISÄÄ YMMÄRRYSTÄ

JAKSO 6.
MIELEN JOUSTAVUUS: AJATTELU JA USKOMUKSET

JAKSO 7.
SYSTEEMISYYS JA MUUTOKSET ERI TASOILLA

Hinta 2250eur (kuluttajat sis. 24% alv / yritykset +24% alv)

Voit ilmoittautua mukaan koulutukseen sähköpostilla osoitteessa nlpatwork.fi@gmail.com.
Lisätietoja koulutuksesta saat meiltä sähköpostitse tai soittamalla.

NLP@Work Practitioner-kouluttajat

Valmennuksen järjestävät NLP@Work Practitioner-kouluttajat Jenni Kallio ja Reetta Viinanen. He  ovat työskennelleet erilaisissa organisaatioissa asiantuntijatehtävissä mm. finanssi-, teollisuus- ja tekniikan alalla. Heitä kiinnostaa NLP:n menetelmien hyödyntäminen työelämässä ja sen muutoksissa. Heidän missionaan on tarjota työkaluja siihen, miten organisaatiot ja ihmiset voivat menestyä ja voida hyvin muuttuvassa maailmassa.

Reetta Viinanen, Rohkeushyppy
NLP Trainer
Viestintäasiantuntija
Uravalmentaja

Jenni Kallio, Mind Manageri
NLP Trainer
Ratkaisukeskeinen valmentaja
Positiivisen psykologian asiantuntija
Positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisten hyvinvointitaitojen kouluttaja

 

Tutustu maksutta:
NLP@Work-verkkovalmennus (zoom)

AJATTELU   I   VUOROVAIKUTUS   I   OPPIMINEN 

TULOSSA TAMMIKUUSSA 2023

Maailma ja työelämä ovat kiihtyvässä muutoksessa ja vaativat meiltä ihmisiltä jatkuvaa sopeutumista, kehittymistä ja uusien taitojen omaksumista. Miten kehittyä muuttuvan maailman mukana ja mistä löytää voimavaroja oman hyvinvoinnin tueksi? 

NLP eli Neuro Linguistic Programming on malli siitä miten aivomme toimivat: miten opimme, ajattelemme, kommunikoimme, teemme päätöksiä ja motivoidumme sekä siitä miten saadaan aikaan haluttuja muutoksia. Keskiössä on joustava mieli ja kyky tiedostaa omia ajattelumalleja. NLP on käytännönläheinen menetelmä, joka mahdollistaa ja sujuvoittaa kehittymistä juuri sinulle sopivalla tavalla. NLP:tä kutsutaankin usein onnistumisen psykologiaksi. Se tarjoaa konkreettisia menetelmiä oppimiseen ja kehittymiseen, oman potentiaalin tunnistamiseen sekä henkilökohtaisten voimavarojen vahvistamiseen. 

NLP:n avulla saat työkaluja muutosten aikaansaamiseksi – niin henkilökohtaisella tasolla kuin vuorovaikutuksessa muiden kanssa. ”Kaikki kyllä tietävät mitä pitäisi tehdä, NLP tarjoaa työkaluja siihen, miten se tehdään.”

NLP@Work tarjoaa maksuttoman valmennuksen verkossa (zoom), johon voit osallistua mistä päin Suomea ja maailmaa tahansa. Voit valita näistä kahdesta itsellesi paremmin sopivan ajankohdan.

Tässä 1,5 tunnin NLP-valmennuksessa:

  • Tutustut NLP-menetelmiin ja niiden konkreettisiin hyötyihin itsesi ja työelämän kehittämiseksi.
  • Saat heti mukaasi ajattelu-, oppimis- ja vuorovaikutustaitoja, joita voit soveltaa omassa arjessasi.
  • Kuulet vierailevalta asiantuntijaltamme, miten hän on hyödyntänyt NLP:n oppeja työssään. 
  • Esittelemme 16.3.2023 alkavan NLP@Work Practitioner-koulutuksen. 

ILMOITTAUDU mukaan laittamalla sähköpostia osoitteeseen nlpatwork.fi(at)gmail.com
Saat heti ilmoittautuessa ensimmäisen NLP-harjoituksen, jota pääset testaamaan omassa (työ)arjessasi.