Sertifioitua NLP-valmennusta

Valmentajan ja kouluttajan työssäni yhdistän NLP:n sertifioituja menetelmiä ja harjoituksia monen vuoden kokemukseeni muutosjohtamisen, yritysviestinnän sekä liiketoiminnan kehittämisen parissa. Erilaisilla fasilitoiduilla työpajoilla sekä toiminnallisilla harjoituksilla saadaan lisättyä niin henkilökohtaisia oivalluksia ja kehittymistä kuin osallistavaa yhteistyötä.

Reetan NLP-koulutuspolku:

 • NLP Practitioner -sertifikaatti, 2016
 • NLP Master Practitioner -sertifikaatti, 2017
 • NLP Associate Trainer -sertifikaatti, 2019-2020
 • NLP Practitioner Apuopettaja, 2020
 • NLP Master Practitioner Apuopettaja, 2021
 • NLP Trainer 2021 -sertifikaatti, joka antaa oikeuden pitää NLP Practitioner -koulutuksia.
 • NLP Practitioner -koulutuksia syksystä 2021 lähtien: NLP@Work Practitioner yhteistyössä Mind Managerin kanssa sekä Rohkeushypyn oma Urarohkeus NLP Practitionerit.

NLP menetelmänä – onnistumisen mahdollistaja

NLP eli Neuro Linguistic Programming on malli siitä miten aivomme toimivat: miten opimme, ajattelemme, kommunikoimme, teemme päätöksiä ja motivoidumme sekä siitä miten saamme aikaan haluttuja muutoksia.

 • Keskiössä on joustava mieli ja kyky tiedostaa sekä haastaa omia ajattelumalleja.
 • NLP on käytännönläheinen menetelmä, joka mahdollistaa ja sujuvoittaa kehittymistä juuri sinulle sopivalla tavalla. NLP on hyvin kokemuksellinen valmennusmuoto.
 • NLP tarjoaa konkreettisia menetelmiä oppimiseen ja kehittymiseen, oman potentiaalin tunnistamiseen sekä henkilökohtaisten voimavarojen vahvistamiseen.
 • NLP yhdistää toimivia malleja ja perustuu mm. kielitieteeseen, kognitiiviseen psykologiaan, neuropsykologiaan, konstruktivismiin, tekoälytutkimukseen, informaatio- ja systeemiteoriaan.
 • NLP on käytännöllinen tietoisuuden kasvattamisen väline ja sisältää runsaasti tehokkaita menetelmiä henkilökohtaiseen muutokseen ja sujuvaan vuorovaikutukseen. Sitä käytetään ja sovelletaan mm. koulutuksessa, valmentamisessa, terapiassa, asiakaspalvelussa, myynnissä, johtamisessa – unohtamatta kunkin omaa henkilökohtaista kasvua.

NLP syntyi huippuosaamista mallittamalla

NLP:n perustan kehittivät 1970-luvulla amerikkalaiset kielitieteen apulaisprofessori John Grinder sekä matematiikan ja tietojenkäsittelyn opiskelija Richard Bandler.

NLP perustuu huipputaitojen mallittamiseen. Grinder ja Bandler kiinnostuivat siitä, miksi toiset onnistuvat paremmin ja alkoivat tutkia ja mallittaa oman alansa huippuosaajia. Tuloksena he huomasivat tutkimuksissaan pystyvänsä selittämään, miksi ja miten eri alojen huippuosaajat saivat aikaan tuloksia, joihin muut eivät kyenneet.

Grinder ja Bandler loivat joukon NLP-menetelmiä, joilla mallitettuja huippuominaisuuksia voidaan harjoittaa ja näin ne ovat jokaisen opittavissa.

NLP-menetelmiä yhdistää niiden tehokkuus ja tavoitteiden mukainen tuloksellisuus.

NLP:n avulla voit:

 • Muuttaa omaa ajatteluaan
 • Luoda ja ylläpitää hyvä kontakti sekä tunneyhteys toisiin
 • Oppia huomaamaan ja ymmärtämään ihmisten erilaisia toiminta-, ja vuorovaikutusmalleja
 • Hallita omia tunnetiloja
 • Muuttaa rajoittavia uskomuksia mahdollistaviksi
 • Motivoitua ja motivoida
 • Asettaa tavoitteita ja saavuttaa niitä
 • Muuttaa kielteinen kokemus myönteiseksi

 

Kaikki kyllä tietävät mitä pitäisi tehdä, NLP antaa konkreettiset työkalut siihen, miten se tehdään.

Seuraavat NLP-valmennukset:

Urarohkeus NLP Practitioner -ryhmävalmennus alkaa Turussa helmikuussa 2024. Lue lisää.

Työyhteisön valmennukset. Lue lisää.

Ura- ja yksilövalmennus. Lue lisää.

 

Osallistujien kokemuksia
Urarohkeus ja NLP@Work Practitioner -koulutukset vuodesta 2021

NLP Practitioner on ollut upea sukellus itsetuntemukseen ja vuorovaikutukseen muiden kanssa – siitähän oikeastaan kaikessa sekä yksityis- että työelämässä on kyse!

Kurssi tarjoaa teoriaa, inspiroivia harjoituksia ja oikeita työkaluja arki- ja työelämän tilanteiden parempaan kohtaamiseen ja hallintaan ja näin ollen parantaa omaa elämänlaatua sekä viihtyvyyttä ja tuloksia työpaikalla. Mielenkiintoinen sekoitus psykologiaa ja itsensä sekä muiden johtamistaitoja! 

Vetäjät ovat aivan timanttisia ja empaattisia ammattilaisia, ja koko ryhmän kanssa on muotoutunut mieletön yhteishenki ja yhdessä kokemisen ja jakamisen ilmapiiri. 

Joka kurssikerran jälkeen on tosi energisoitunut ja kuin uudesti syntynyt olo. Voin lämpimästi suositella kurssia kenelle vain!”

Essi, 40, NLP Practitioner osallistuja

***

Ystäväni on opiskellut NLP:tä ja puhunut jo vuosia minulle siitä innostuneena. Hän on kertonut, miten siellä tehdään erilaisia harjoituksia, joilla on mahdollista saavuttaa itselleen tärkeitä asioita elämässään.

Keväällä 2021 bongasin maksuttoman NLP -valmennuksen ja osallistuin siihen. Asiantuntemus, kyky kertoa selkeästi NLP:n hyödyistä ja mahdollisuuksista niin omaan kehittymiseen kuin työelämän hyödyksi vakuutti minut.

Asioihin mennään analyyttisen pohdinnan kautta – asioita ja kokonaisuuksia palastellaan selkeästi ja ymmärrettävästi.

Kurssipäivät ovat saaneet pohtimaan paljon omaa vuorovaikutusta ja yhteistyötä muiden kanssa, niin työkavereiden kuin ystävien ja perheenjäsenten.

Tunnen, että olemme merkittävien ja isojen teemojen äärellä ja odotan innolla ja mielenkiinnolla, että päästään yhä syvemmälle tasolle kurssin edetessä.

Suosittelen ehdottomasti osallistumista NLP Practitioner -kurssille varsinkin, jos olet kiinnostunut reflektoimaan itseäsi suhteessa muihin. Kurssilla saa konkreettisia työkaluja lisätä itsetuntemusta ja tutkia omaa toimintaa erilaisissa tilanteissa.

Pidän erityisesti siitä, että keskustelun lisäksi saa ihan oikeasti niitä konkreettisia työkaluja ja harjoituksia, miten kehittyä ihmisenä ja kommunikoijana. Kehittymisteemat ja muutokset omassa elämässä tuntuvat usein niin suurilta, että niitä kohti on vaikeaa lähteä. Ei tiedä, miten päästä alkuun. NLP tarjoaa kuitenkin konkreettisia palapelin osasia ja omat tavoitteet eivät tunnukaan enää valtavalta vuorelta. Tulee pystyvyyden tunne ja tunne siitä, että ne ovat helpommin saavutettavissa.

Hanna Maskonen, hallinnollisissa tehtävissä rakennusalalla

Reetta Viinanen

NLP Trainer
Uravalmentaja
Viestintäasiantuntija

 

Onko mielessäsi kysymyksiä? Lähetä viesti, niin olen yhteydessä: