tulevaisuuden_tyoyhteisotaidot

Nordic Business Forum 2018 – Tietoisuuden kasvattamisella läpi muutosten

Seurasin kaksi päivää Nordic Business Forumin ajankohtaisia, edistyksellisiä ja inspiroivia puheenvuoroja Kokouskeskus Joki maksuttomassa live-streamissä. Oma ajatus- ja tunnekaareni meni jotenkin näin: Aivot ovat käyneet ylikierroksilla ja mieli on pursunnut ällistyksestä sekä innostuksesta tulevaisuuden mahdollisuuksistamme sekä siitä, kuinka asioiden ytimessä puheenvuorot olivat. Tunsin myös kiitollisuutta siitä, että olen tehnyt henkilökohtaisen päätökseni olla vahvasti mukana tämän muutoksen ajurina perustamalla Rohkeushypyn, jonka missiona on auttaa ihmiset ja yhteisöt läpi murroksen konkreettisten työkalujen kanssa.

Miten selviämme muutoksesta?

Samalla pintaan nousi kuitenkin syvää nöyryyttä käsillä olevien haasteidemme kokoluokasta sekä kollektiivista huolta siitä, miten ihmiskunta tulee selviämään käsillä olevasta historiallisesta murroksesta yhtenäisenä ja eheänä. Itse olin aistivinani tilaisuuden päättäneen Barack Obaman puheesta saman huolen. Haastattelija yritti turhaan saada häneltä positiivisesti värittynyttä tulevaisuuden kuvaa. Toivon ja uskon, että jokaisen tuhannen puheenvuoroa seuranneen sisällä liikahti ajatus: “Meidän jokaisen on otettava vastuu itsestämme ja yhteisestä tulevaisuudestamme nyt. Enää emme voi odottaa hetkeäkään.”

Ratkaisuna tietoisuuden kasvattaminen

Itse kiteyttäisin kahden päivän annin siihen ajatukseen, että tietoisuuden kasvattaminen on ratkaisu murroksessa menestymiseen niin yksilön kuin yhteisöjen näkökulmasta. Useammassa puheenvuorossa mainittiin sanat “tietoinen johtaminen” ja “tietoinen työyhteisö”. Mitä tällä oikein tarkoitetaan ja miten meistä jokainen voi ihan käytännössä tulla entistä tietoisemmaksi ja näin edistää yhteistä hyvinvointia maailmassa?

Miten kasvattaa tietoisuutta?

Tietoisuus on yksinkertaisesti kuvattuna sitä, että yksilö lähtee reflektoimaan ja tiedostamaan omaa toimintaansa, ajatteluaan ja tunteitaan sekä niiden vaikutusta itseensä ja ympäristöönsä:

  • Jos ajattelen näin, miten se vaikuttaa omiin tunteisiini
  • Jos ajattelen näin, miten se vaikuttaa omaan toimintaani
  • Jos ajattelen näin, miten kohtaan muita ihmisiä
  • Jos tunnen näin, miten se vaikuttaa toimintaani
  • Jos tunnen näin, miten kohtaan muita ihmisiä
  • Jos sanon näin, miten toiset ihmiset kokevat sen
  • Jos sanon näin, millaisia vaikutuksia sillä on ympäristööni

Ensimmäinen askel on siis pysähtyä ja lähteä tiedostamaan erilaisia ajattelu-, tunne- ja toimintamallejaan sekä niiden vaikutuksia omaan oloon ja toimintaan sekä muiden ihmisten kohtaamiseen. Seuraava vaihe on lähteä valmentamaan itseään kohti rakentavia ja vahvistavia toimintamalleja sekä purkamaan rajoittavia ajatuksia ja uskomuksia. Samalla kehittyy taito kohdata erilaisia ihmisiä arvostavasti, aidosti ja hyväksyvästi.

Elämänmittainen matka, joka kannattaa

Miksi niin harva sitten tekee näin? Koska kun lähdet reflektoimaan itseäsi, se saattaa nostaa pintaan kipeitä ja tuskaisia asioita, joita mieluummin painaisit piiloon. Ihmisen mieli nostaa tietoiseen mieleen vain osan siitä valtavasta tietovarastosta, joka meillä jokaisella on. Mieli toimii myös suojamekanismina ja nostaa vain sen verran tietoisuuteen kerrallaan, kun pystymme kullakin hetkellä ja voimavaroillammekäsittelemään. Kun ihminen lähtee tietoisesti lisäämään itsetuntemustaan, rupeaa tiedostamattomasta mielestä nousemaan yhä enemmän asioita, ajatuksia, tapahtumia ja tunteita, joita olet kuitenkin entistä vahvempana valmis kohtaamaan.

Kyseessä on siis elämänmittainen matka. Välillä tie vie taaksepäin ja sivulle, mutta isossa kuvassa mennään koko ajan kohti eheämpää ja tietoisempaa olemista. Ja tämä puolestaan vie kohti laaja-alaista hyväksyntää, rakkautta itseä, muita ja maapalloa kohtaan sekä niitä hyviä tekoja, joilla varmistamme yhteisen tulevaisuutemme. Myös luottamuksen lisääntyminen siihen, että kaikella on tarkoitus isossa kuvassa, antaa voimavaroja ja rohkeutta selviytyä kulloinkin käsillä olevista, vaikeistakin tilanteista.

Tietoinen johtaminen ja tietoinen yhteisö

Yhteisenä tavoitteenamme on lisätä yksilöiden ja yhteisöjen tietoisuutta. Koen, että tietoinen johtajuus koskee meistä jokaista, ei vain perinteisesti ajateltua organisaatioiden ja yhteisöjen johtoa.  Siitähän elämässä oikeastaan on kyse. Voit vaikuttaa vain omaan toimintaasi, ajatteluusi ja asenteeseesi. Mutta kun yhä useampi yksilö ottaa vastuun ja sitoutuu tähän, saadaan muutoksia aikaiseksi myös maailmanlaajuisesti. Sinulla on siis merkitystä ja kaikki lähtee sinusta.

Voimavaroja ja rohkeutta muutokseen

Tietoisuuden kasvattaminen on henkilökohtainen muutosprosessi, ja kuten kaikki muutokset, se vaatii henkilökohtaisia voimavaroja. Sinun tulee huolehtia, että saat energian käyttösi tukemaan omaa jaksamistasi, jotta sinulla on kapasiteettia ja voimavaroja tehdä tätä palkitsevaa työtä. Hyvä ensimmäinen askel on miettiä omia arvoja, itselle tärkeitä asioita elämässä ja verrata, vastaako ajan- ja energiankäyttösi nykyisellään siihen. On myös tärkeää, että elämääsi kuuluu säännöllisesti asioita, joista saat lisää energiaa; mielekkäitä harrastuksia, lepoa ja rentoutumista sekä aikaa sinulle tärkeiden ihmisten seurassa. On myös tärkeää ohjata omaa energiankäyttöään niihin asioihin, joihin pystyt sillä hetkellä vaikuttamaan. Moni hukkaa koko energiapankkinsa roikkumalla menneissä vääryyksissä tai arvostelemassa ympäristön toimintaa.

Rohkeutta – sinä pystyt siihen

Vaikka kokonaisuus saattaa tuntua suurelta ja pelottavalta, lähtee se pienen pienistä askeleista. Oikeastaan tarvitset vain päätöksen olla mukana edesauttamassa yhteistä hyvinvointiamme. Ja mitä, jos se on ainoa tie sinun, minun ja meidän yhteiseen tulevaisuuteen.

Ota ensimmäinen, rohkea askeleesi kohti tietoisempaa tulevaisuutta. Tehdään se yhdessä! Ja muista, että mitä nopeammin aloitat, sitä pidemmälle tulet pääsemään.

Rohkeushypyn tietoisuutta kasvattavat valmennukset:

Tulevaisuuden työyhteisötaidot – workshopsarja, 5 x 2,5 h – osallistu koko sarjaan tai yksittäiseen kertaan torstai 25.10. alkaen. Lue lisää ja varmista paikkasi tästä.

Yritysvalmennukset

Tulevaisuuden työyhteisötaidot, henkilökohtainen kehittyminen yhteisön kehittymisen tukena, viestintä- ja vuorovaikutustaidot

Valmennukset jokaiselle

Henkilökohtainen valmennus
Ryhmävalmennukset
Rohkeusretriitti

Tutustu asiakkaiden kokemuksiin valmennuksista.
Tutustu valmentajaan – Rohkea Reetta ja hänen henkilökohtaiseen muutosmatkaansa.

Voimavaroja arkeen ja muutoksiin Rohkeushypyn Facebookista ja Instagramista

Kommentoi