Olen Reetta Viinanen, joskus tosi rohkea ja joskus ihan nössö – juuri niin kuin me kaikki.

Elämme maailmassa, jossa kiihtyvä muutos tuo ihmisille jatkuvaa epävarmuuden tunnetta. On kuitenkin olemassa toimivia ja konkreettisia menetelmiä, joilla voi lisätä itsetuntemusta ja sisäistä luottamuksen tunnetta, elää rohkeasti itsensä näköistä elämää ja näin saavuttaa tasapainoa, menestystä ja hyvinvointia. Samalla vuorovaikutus ja yhteys muiden ihmisten kanssa sujuvoituu ja syvenee.

Autan sinua tai työyhteisöänne löytämään kaikki mahdolliset voimavarat ja vahvuudet menestyäksenne. Samalla vahvistuu sisäinen rohkeutenne luovia muuttuvassa maailmassa sekä kertoa tarinaanne niin, että se koskettaa kuulijaa.

”Olen innostaja ja rohkaisija.”

 

Työurani

Olen aina ollut kiinnostunut ihmisistä, vuorovaikutuksesta ja työn tekemisestä.

Olen työskennellyt 12-vuotiaasta lähtien, yhteensä yli 20 erilaisen yrityksen palveluksessa. Mukaan mahtuu pieniä ja suuria, kotimaisia ja kansainvälisiä, perheyrityksiä ja konsernivetoisia sekä laaja kirjo hyvin erilaisia toimialoja. Olen asunut useissa kaupungeissa sekä ulkomailla ja kohdannut erilaisia kulttuureja sekä toimintatapoja.

Vuodesta 2005 lähtien olen toiminut yritysviestinnän ja vuorovaikutuksen parissa yrityselämässä: viestintäasiantuntijana, tiedottajana, kouluttajana ja valmentajana. Olen tukenut yritystä aina johdon strategisesta suunnittelusta koko henkilöstön innostamiseen. Olen löytänyt itseni usein keskeltä haastavaa muutostilannetta ja huomannut sen olevan minulle luontainen ympäristö. Tärkein tehtäväni onkin ollut sujuvoittaa ihmisten ja organisaatioiden sopeutumista muuttuvaan maailmaan viestinnän, vuorovaikutuksen ja itsetuntemuksen keinoin.

Liiketalouden ja viestinnän opintojen lisäksi olen opiskellut henkilökohtaisten voimavarojen lisäämistä omia ajatuksia valmentamalla (NLP, neuro-linguistic programming). Urheilumaailma on valmentanut henkistä suorityskykyä jo vuosia fyysisen suorituskyvyn ohella, ja pikku hiljaa myös yrityselämä on herännyt sen hyötyihin ihmisten suorituskyvyn ja kokonaishyvinvoinnin lisäämisessä. Valmistuminen NLP Trainer -valmentajaksi laajensi ja syvensi entisestään ymmärrystäni ihmisen mielen toiminnasta ja sen vaikutuksista ihmisen käytökseen, tunteisiin, viestintään ja vuorovaikutukseen.

Vuodesta 2021 alkaen olen järjestänyt NLP@Work sekä NLP Urarohkeus Practitioner -koulutuksia. Olen pitänyt sekä hybridi-muotoisia koulutuksia, joihin voi osallistua sekä läsnä Turun seudulla että etänä verkon kautta – mistä päin maailmaa tahansa. Koulutukseen on osallistuttu mm. Sveitsistä ja Ranskasta saakka. NLP-koulutusten kieli on kuitenkin toistaiseksi ollut suomi, vaikka toteutan kaikkia palveluitani tarpeen mukaan myös englanniksi.

Olen siis todellinen muutoksen, erilaisuuden ja vuorovaikutuksen asiantuntija.

Merkittävimmät muutosjohtamisen ja -viestinnän hankkeet urallani:

 • Strategian osallistava suunnittelu ja osaksi arkea vieminen
 • Brändityön osallistava suunnittelu ja osaksi arkea vieminen
 • Workplace by Facebook -sosiaalisen intranetin käyttöönotto kansainväliselle konsernille
 • Yrityskauppa sekä yrityksen osan ulkoistaminen
 • 500 hengen organisaation siirtyminen monitilatoimistoon
 • Organisaation yt-neuvotteluprosessit
 • Yrityksen toimitusjohtajan vaihdos
 • Jääkiekon SM-liigaseuran päävalmentajan vaihdos kesken kauden
 • Videoviestintä osaksi yrityskulttuuria
 • Erilaisia organisaatiomuutoksia
 • Erilaisia digitalisoitumisen kehityshankkeita
 • Oman yrityksen perustaminen ’nollasta’ kannattavaksi liiketoiminnaksi

Miksi hyppäsin?

Olen edennyt työurallani suunnitelmallisesti ja kunnianhimoisesti tavoitteita asettaen. Vuonna 2012 saavutin oman unelmatyöni kansainvälisen konsernin viestintäasiantuntijana. Unelmat ja tavoitteet kuitenkin jalostuvat, ja olin aina tiennyt, että jonain päivänä minusta tulee yrittäjä. Keväällä 2017 tein yhden omista rohkeushypyistäni – hyppäsin pois vakituisesta työsuhteesta ja perustin oman yrityksen, Rohkeushypyn.

Oli tullut aika perustaa yritys, joka edistää juuri niitä asioita, jotka olen työvuosieni aikana havainnut tärkeimmiksi menestystekijöiksi sekä yksilöille että työyhteisöille.

Tärkeää on luottamuksellisen yhteyden luominen itseen ja muihin, aito kohtaaminen ja läsnäolo, inhimillisyys, hyväksyntä ja jokaisen ihmisen erilaisuuden arvostaminen. On myös tärkeää tunnistaa ja rohkeasti näyttää oma keskeneräisyytensä sekä haavoittuvaisuutensa. Kun kohtaa itsensä ja toiset ihmiset aitona, kokonaisena itsenään, luo se perustan todelliselle yhteydelle.

Vain näin elämällä pysymme hyvinvoivina ja tasapainoisina sekä pystymme tuomaan esiin henkilökohtaiset voimavaramme maailmassa, jota muutokset ja epävarmuus koettelevat yhä kiihtyvässä määrin.

Samat ominaisuudet luovat yrityskulttuurin, jossa innovaatiot, luovuus ja kokeilukulttuuri rakentavat pohjan yrityksen menestykselle.

Rohkeushypyn arvot – miten teen työtäni:

Kaikki lähtee siitä, että olen aidosti oma itseni. Tunnistan vahvuuteni ja tunnistan sekä hyväksyn heikommat puoleni. Uskon itsetuntemuksen olevan avain siihen, että voi hyväksyä ja kunnioittaa erilaisuutta ympärillään. Joku sanoo, että ’asiakas on aina oikeassa’, itse ajattelen, että:

Jokainen on aina oikeassa.

Jokainen ihminen pyrkii toiminnallaan hyvään ja oikeaan ratkaisuun sen hetkisillä voimavaroillaan. Ihmiset vain katsovat asioita oman ajattelunsa ja elämäntarinansa kautta ja toimivat sen mukaisesti. Tämä puolestaan näyttäytyy erilaisina käytös- ja toimintamalleina suhteessa muihin ja voi aiheuttaa ristiriitoja vuorovaikutuksessa ja yhteistyössä.

Ihmisiä kohdatessani haluan olla täysin läsnä. Antaa jakamattoman huomioni kyseiselle kohtaamiselle ja hetkelle. Osaan sulkea suuni ja kuunnella. Arvokkainta, mitä voin antaa toiselle, on jakamaton huomioni. Valitettavasti tämä tuntuu olevan nykyään yksi katoavista luonnonvaroista.

Oivalluksen ja opin tulee aina lähteä ihmisestä itsestään. Minun roolini on toimia oppaana, auttajana ja rohkaisijana. Motivaation liekki syttyy kuitenkin oppijassa. Toki autan tuon motivaation sytyttämisessä ja siinä samalla opin itsekin paljon.

Olen myös intohimoinen kehittäjä ja eteenpäin viejä. Maailma näyttäytyy minulle mahdollisuuksina. Haastan ja sparraan hyvässä hengessä parhaan lopputuloksen löytämiseksi.

 

 

 

 

Lähde siis matkaani, jos haluat läsnäolevan, sopivasti haastavan motivaation sytyttäjän, joka pyrkii tuottamaan sinulle ja organisaatiollesi oivalluksia ja oppia konkreettisin ja toimivin menetelmin.

Minulle tärkeää on:

Kohtaaminen, kuuntelu ja läsnäolo
Aitous, epätäydellisyys ja rosoisuus
Hyväksyntä, kunnioitus ja erilaisuuden arvostaminen
Luovuus, ideat, kehittäminen ja kokeilukulttuuri
Vapaus, uskallus ja rohkeus
Tasapainon löytäminen ja säilyttäminen
Herkkyys, keskeneräisyys ja inhimillisyys
Hulluttelu, hauskuus ja huumori
Tunne, palo ja intohimo

Haluan muuttaa maailmaa yksi kohtaaminen kerrallaan.

Minua puhuttelevat teemat:

#muutos #voimavarat #rohkeus #erilaisuus #yrittäjyys #mieli #valmennus #tasapaino #itseohjautuvuus #merkityksellisyys #viestintä #vuorovaikutus #itsensäjohtaminen #elämänhallinta #johtaminen #yrityskulttuuri #uusityö #digitalisaatio #työhyvinvointi #hyvinvointi

Löydät tarkempaa tietoa työurastani ja koulutuksestani LinkedIn-profiilistani.

Tutustu lisää Reettaan:

YLE Mix: Mikä susta tulee isona?

https://areena.yle.fi/1-50697455

Kokemuksia yrittäjyydestä

Minustako Kevytyrittäjä – Suomen Yrittäjäopiston kouluttajana

 

YES-kummi Reetta muistuttaa: ”Unelma-ammatti voi löytyä monta kertaa”
Katso video tästä.

Rohkeushyppy mukana Taikon taidehaasteessa

Uskalla yrittää – Varsinais-Suomen semifinaalia tuomaroimassa – katso video tästä.

Rohkeushypyn valmennukset mahdollistajana

Tutustu tulevaisuuden työelämän menestystä mahdollistaviin yritysvalmennuksiin.

Henkilökohtaisia voimavaroja ja rohkeutta lisäävät ryhmävalmennukset sekä yksilövalmennus.

Tutustu asiakkaideni kokemuksiin valmennuksista.