Työelämä on murroksessa. Millaisia taitoja tulevaisuuden työssä tarvitaan? Miten voin uutta oppimalla ottaa haltuun tarvittavat menestystekijät ja varmistaa onnistumiseni myös tulevaisuuden työelämässä?

Voit aloittaa muutokseen valmistautumisen ja oman menestymisesi varmistamisen nyt.

Rohkeushypyn kaikille avoin Workshop-sarja: ‘Tulevaisuuden työyhteisötaidot’

Käytännönläheinen workshop-sarja sisältää alustukset kunkin teeman aiheeseen, helppoja yksilö-, ryhmä- ja pariharjoituksia sekä yhteisiä keskusteluita. Workshop-sarja on avoin kaikille, ja se soveltuu erityisesti työelämän kehittämisestä kiinnostuneille. Yhteisön kehittäminen lähtee aina jokaisen henkilökohtaisesta kehittymisestä. Jokaisen voimavarat ja aito itsetuntemus luovat tasapainoisen ja luottamuksellisen pohjan toimivalle ja rikkaalle yhteistyölle. Työpajasarja onkin suunniteltu siten, että ensimmäiset kolme kertaa painottuvat enemmän yksilön henkilökohtaiseen kehittymiseen ja jälkimmäiset kaksi yhteisössä toimimiseen ja yhteisöllisyyden kehittämiseen. Parhaan hyödyn saat, kun osallistut koko workshop-sarjaan.

Tehdään tulevaisuuden työ yhdessä!

Mitä: Rohkeushypyn ‘Tulevaisuuden työyhteisötaidot’- workshop-sarja, jossa rakennetaan yhdessä tulevaisuuden työelämää ja valmennetaan omia menestystekijöitä. Mukana mahdollistamassa ja valmennustilat tarjoamalla täyden palvelun ohjelmistotalo ATR Soft Oy.

Milloin:
Torstaina 25.10. klo 17.30-20.00
Torstaina 8.11.2018, klo 17.30-20.00
Torstaina 22.11.2018, klo 17.30-20.00
Torstaina 17.1.2019, klo 17.30-20.00
Torstaina 7.2.2019, klo 17.30-20.00

Missä: Turku, Kupittaa, Electrocity, ATR Soft Oy:n toimitilat, os. Joukahaisenkatu 1, 20520 Turku, 5. krs. Sisäänkäynti Joukahaisenkadun puoleisista ovista ja hissillä 5. kerrokseen. Tervetuloa!

Kenelle: Tämä workshop-sarja on avoin kaikille, ja se soveltuu erityisesti itsensä ja työelämän kehittämisestä kiinnostuneille. Tulevaisuuden työyhteisötaidot -työpajasarjaa tai sen osia voi myös tilata yritysvalmennukseksi. Ole yritysvalmennuksista rohkeasti yhteydessä.

Hinta: Varmista menestymisesi tulevaisuuden työssä ja osallistu koko 5. kerran workshop-sarjaan edullisempaan hintaan 149 eur (sis. 5 x 2,5h työpaja).
Voit myös osallistua yksittäisiin, sinua kiinnostaviin kokonaisuuksiin, tällöin hinta on
 39 eur / 2,5h valmennus.
(Hinnat sis. alv 24 %).

Ilmoittautuminen: Varmista paikkasi ostamalla valmennus Rohkeushypyn verkkokaupasta.

Workshoppien teemat ja sisällöt

Workshop 1

Kokeilukulttuuri ja rajaton oppiminen, torstaina 25.10. klo 17.30-20.00
Henkilökohtainen kehittyminen – Voisiko jatkuva oppiminen ja kokeilukulttuuri ollakin mahdollisuus kehittyä ja mennä eteenpäin?

Ihmisen oppimiskyky on lähes rajaton. Ensimmäisen askel on innostua ja motivoitua oppimisesta ja tiedostaa, mitä haluaa oppia. Sen jälkeen tulee löytää omat keinonsa oppimiseen. Tässä työpajassa pohdimme yhdessä kokeilukulttuurin mahdollistamista ja omaa rajatonta oppimiskykyä.

Käytännönläheinen työpaja sisältää alustuksen aiheeseen, helppoja yksilö-, ryhmä- ja pariharjoituksia sekä yhteisiä keskusteluita.

Tule innostumaan ja oppimaan lisää tulevaisuuden työelämästä ja siinä tarvittavista taidoista!

Ilmoittaudu mukaan tästä pe 19.10.2018 mennessä ostamalla valmennus verkkokaupasta.

***

Workshop 2

Workshop 2 – Löydä omat menestystekijäsi, torstaina 8.11.2018, klo 17.30-20.00
Henkilökohtainen kehittyminen  – Voisinko itseni tuntemalla ja hyväksymällä olla parempi yhteisön jäsen?

Ihmisen hyvinvoinnin perustana on tunne yhteisöön kuulumisesta. Saamme yhteisöstä tukea osaamisemme kehittymiselle, innostukselle ja luovuudelle. Kehitämme yhteisöä eteenpäin omalla toiminnallamme. Jotta voimme toimia yhteisön tasavertaisena jäsenenä, tarvitsemme itsetuntemusta ja kykyä hyväksyä itsemme sellaisena kuin olemme. Tämä muodostaa pohjan muiden hyväksymiselle sekä erilaisuuden kunnioittamiselle.

Käytännönläheinen työpaja sisältää alustuksen aiheeseen, helppoja yksilö-, ryhmä- ja pariharjoituksia sekä yhteisiä keskusteluita.

Tule innostumaan ja oppimaan lisää tulevaisuuden työelämästä ja siinä tarvittavista taidoista!

Ilmoittaudu mukaan tästä pe 2.11.2018 mennessä ostamalla valmennus verkkokaupasta.

***

Workshop 3

Workshop 3 – Sujuvaa vuorovaikutusta ja parempia kohtaamisia, torstaina, 22.11.2018, klo 17.30-20.00
Henkilökohtainen kehittyminen – Voisinko muiden ajatus- ja käytösmallien ymmärtämisellä saavuttaa sujuvampaa yhteistyötä ja vaikuttavampia kohtaamisia?

Paremmat kohtaamiset syntyvät kyvystä asettua toisen asemaan sekä kyvystä ilmaista itseään selkeästi. Parempiin kohtaamisiin tarvitaan itsetuntemuksen lisäksi ymmärrystä erilaisista ajatus- ja käytösmalleista. Tässä työpajassa laajennamme ymmärrystä ja opimme kunnioittamaan erilaisuuden tuomia hyötyjä.

Käytännönläheinen työpaja sisältää alustuksen aiheeseen, helppoja yksilö-, ryhmä- ja pariharjoituksia sekä yhteisiä keskusteluita.

Tule innostumaan ja oppimaan lisää tulevaisuuden työelämästä ja siinä tarvittavista taidoista!

Ilmoittaudu mukaan tästä pe 16.11.2018 mennessä ostamalla valmennus verkkokaupasta.

***

Workshop 4

Workshop 4 – Yhteisöllinen työelämä on tie menestykseen, torstaina 17.1.2019, klo 17.30-20.00
Yhteisön kehittäminen – Voisiko menestystä luoda ja ylläpitää yhteisellä ymmärryksellä?

Yhteisöllisyyden perustana on luottamus sekä yhteinen ymmärrys, joka sallii kokeilua, oppimista ja epäonnistumista. Yhteinen ymmärrys on alati muuttuva kokonaisuus, jota tulee ylläpitää arjessa. Tässä työpajassa pohdimme ja harjoittelemme luottamuksen synnyttämistä ja yhteisön rakentumista sekä ylläpitämistä. Tule innostumaan ja oppimaan lisää tulevaisuuden työelämästä ja siinä tarvittavista taidoista!

Käytännönläheinen työpaja sisältää alustuksen aiheeseen, helppoja yksilö-, ryhmä- ja pariharjoituksia sekä yhteisiä keskusteluita.

Tule innostumaan ja oppimaan lisää tulevaisuuden työelämästä ja siinä tarvittavista taidoista!

Ilmoittaudu mukaan tästä pe 11.1.2019 mennessä ostamalla valmennus verkkokaupasta.

***

Workshop 5

Workshop 5 – Dynaaminen johtajuus tulevaisuuden työelämän ytimessä, torstaina 7.2.2019, klo 17.30-20.00
Yhteisön kehittäminen – Voisiko johtajan tehtävänä olla auttaa työyhteisöä menestymään muuttuvassa maailmassa oman esimerkkinsä kautta?

Johtaja auttaa omalla toiminnallaan ja läsnäolollaan koko työyhteisöä muuttuvassa kokonaisuudessa. Dynaamisen johtajuuden ytimessä on kyky muokata johtamista tilanteen mukaan ja ottaa huomioon ihmisten luontainen erilaisuus. Dynaaminen johtaja on empaattisesti hereillä ja hänen palvelevaa otettaan tarvitaan yhteisön luomiseen ja ylläpitämiseen. Dynaamisen johtajuuden perustana toimii kyky olla rohkeasti inhimillinen ja kohdata avoimesti myös omia heikkouksiaan ja pelkojaan.

Käytännönläheinen työpaja sisältää alustuksen aiheeseen, helppoja yksilö-, ryhmä- ja pariharjoituksia sekä yhteisiä keskusteluita.

Tule innostumaan ja oppimaan lisää tulevaisuuden työelämästä ja siinä tarvittavista taidoista!

Ilmoittaudu mukaan tästä pe 1.2.2019 mennessä ostamalla valmennus verkkokaupasta.

Tulevaisuuden_tyoyhteisotaidot_Rohkeushyppy_WS