Työelämä on murroksessa. Millaisia taitoja tulevaisuuden työssä tarvitaan? Miten voin uutta oppimalla ottaa haltuun tarvittavat menestystekijät ja varmistaa onnistumiseni myös tulevaisuuden työelämässä?

Voit aloittaa muutokseen valmistautumisen ja oman menestymisesi varmistamisen nyt.

Varaa työyhteisöllesi yksi workshop tai koko sarja.

Kaikki valmennukset on mahdollista toteuttaa myös virtuaalisesti.

Rohkeushyppy järjesti kaikille avoimen Tulevaisuuden työyhteisötaidot -workshopsarjan lokakuu 2018 – helmikuu 2019 välisenä aikana yhteistyössä ATR Soft Oy:n kanssa. Kiitos tapahtuman mahdollistamisesta ATR Softille ja lämmin kiitos innokkaille osallistujille!

tulevaisuuden_tyoyhteisotaidot_rohkeushyppy_1

Rohkeushypyn Workshop-sarja: ‘Tulevaisuuden työyhteisötaidot’

Käytännönläheinen workshop-sarja sisältää alustukset kunkin teeman aiheeseen, helppoja yksilö-, ryhmä- ja pariharjoituksia sekä yhteisiä keskusteluita. Yhteisön kehittäminen lähtee aina jokaisen henkilökohtaisesta kehittymisestä. Jokaisen voimavarat ja aito itsetuntemus luovat tasapainoisen ja luottamuksellisen pohjan toimivalle ja rikkaalle yhteistyölle. Työpajasarja onkin suunniteltu siten, että ensimmäiset kolme kertaa painottuvat enemmän yksilön henkilökohtaiseen kehittymiseen ja jälkimmäiset kaksi yhteisössä toimimiseen ja yhteisöllisyyden kehittämiseen. Parhaan hyödyn saat koko workshop-sarjasta.

Tehdään tulevaisuuden työ yhdessä! Varaa yrityksellesi yksi workshop tai koko sarja.

Workshoppien teemat ja sisällöt

Workshop 1

Luova kokeilukulttuuri ja rajaton oppiminen, kesto 2,5h
Henkilökohtainen kehittyminen – Voisiko jatkuva oppiminen ja kokeilukulttuuri ollakin mahdollisuus kehittyä ja mennä eteenpäin?

Ihmisen oppimiskyky on lähes rajaton. Ensimmäisen askel on innostua ja motivoitua oppimisesta ja tiedostaa, mitä haluaa oppia. Sen jälkeen tulee löytää omat keinonsa oppimiseen. Tässä työpajassa pohdimme yhdessä kokeilukulttuurin mahdollistamista ja omaa rajatonta oppimiskykyä.

Käytännönläheinen työpaja sisältää alustuksen aiheeseen, helppoja yksilö-, ryhmä- ja pariharjoituksia sekä yhteisiä keskusteluita.

Innostu ja opi lisää tulevaisuuden työelämästä ja siinä tarvittavista taidoista!

***

Workshop 2

Workshop 2 – Löydä omat menestystekijäsi, kesto 2,5h
Henkilökohtainen kehittyminen  – Voisinko itseni tuntemalla ja hyväksymällä olla parempi yhteisön jäsen?

Ihmisen hyvinvoinnin perustana on tunne yhteisöön kuulumisesta. Saamme yhteisöstä tukea osaamisemme kehittymiselle, innostukselle ja luovuudelle. Kehitämme yhteisöä eteenpäin omalla toiminnallamme. Jotta voimme toimia yhteisön tasavertaisena jäsenenä, tarvitsemme itsetuntemusta ja kykyä hyväksyä itsemme sellaisena kuin olemme. Tämä muodostaa pohjan muiden hyväksymiselle sekä erilaisuuden kunnioittamiselle.

Käytännönläheinen työpaja sisältää alustuksen aiheeseen, helppoja yksilö-, ryhmä- ja pariharjoituksia sekä yhteisiä keskusteluita.

Innostu ja opi lisää tulevaisuuden työelämästä ja siinä tarvittavista taidoista!

***

tulevaisuuden_tyoyhteisotaidot

Tulevaisuuden työyhteisötaidot yrityksille

Voit tilata Tulevaisuuden työyhteisötaidot workshopsarjan osia tai koko sarjan yrityksellesi. Ole rohkeasti yhteydessä ja varmistetaan yhdessä yrityksenne tulevaisuustaidot.

***

Workshop 3

Workshop 3 – Sujuvaa vuorovaikutusta ja arvostavia kohtaamisia, kesto 2,5h
Henkilökohtainen kehittyminen – Voisinko muiden ajatus- ja käytösmallien ymmärtämisellä saavuttaa sujuvampaa yhteistyötä ja vaikuttavampia kohtaamisia?

Paremmat kohtaamiset syntyvät kyvystä asettua toisen asemaan sekä kyvystä ilmaista itseään selkeästi. Parempiin kohtaamisiin tarvitaan itsetuntemuksen lisäksi ymmärrystä erilaisista ajatus- ja käytösmalleista. Tässä työpajassa laajennamme ymmärrystä ja opimme kunnioittamaan erilaisuuden tuomia hyötyjä.

Käytännönläheinen työpaja sisältää alustuksen aiheeseen, helppoja yksilö-, ryhmä- ja pariharjoituksia sekä yhteisiä keskusteluita.

Innostu ja opi lisää tulevaisuuden työelämästä ja siinä tarvittavista taidoista!

***

Workshop 4

Workshop 4 – Yhteisöllinen työelämä on tie menestykseen, kesto 2,5h
Yhteisön kehittäminen – Voisiko menestystä luoda ja ylläpitää yhteisellä ymmärryksellä?

Yhteisöllisyyden perustana on luottamus sekä yhteinen ymmärrys, joka sallii kokeilua, oppimista ja epäonnistumista. Yhteinen ymmärrys on alati muuttuva kokonaisuus, jota tulee ylläpitää arjessa. Tässä työpajassa pohdimme ja harjoittelemme luottamuksen synnyttämistä ja yhteisön rakentumista sekä ylläpitämistä. Tule innostumaan ja oppimaan lisää tulevaisuuden työelämästä ja siinä tarvittavista taidoista!

Käytännönläheinen työpaja sisältää alustuksen aiheeseen, helppoja yksilö-, ryhmä- ja pariharjoituksia sekä yhteisiä keskusteluita.

Innostu ja opi lisää tulevaisuuden työelämästä ja siinä tarvittavista taidoista!

***

Workshop 5

Workshop 5 – Dynaaminen johtajuus tulevaisuuden työelämän ytimessä, kesto 2,5h
Yhteisön kehittäminen – Voisiko johtajan tehtävänä olla auttaa työyhteisöä menestymään muuttuvassa maailmassa oman esimerkkinsä kautta?

Johtaja auttaa omalla toiminnallaan ja läsnäolollaan koko työyhteisöä muuttuvassa kokonaisuudessa. Dynaamisen johtajuuden ytimessä on kyky muokata johtamista tilanteen mukaan ja ottaa huomioon ihmisten luontainen erilaisuus. Dynaaminen johtaja on empaattisesti hereillä ja hänen palvelevaa otettaan tarvitaan yhteisön luomiseen ja ylläpitämiseen. Dynaamisen johtajuuden perustana toimii kyky olla rohkeasti inhimillinen ja kohdata avoimesti myös omia heikkouksiaan ja pelkojaan.

Käytännönläheinen työpaja sisältää alustuksen aiheeseen, helppoja yksilö-, ryhmä- ja pariharjoituksia sekä yhteisiä keskusteluita.

Innostu ja opi lisää tulevaisuuden työelämästä ja siinä tarvittavista taidoista!

Varaa yrityksellesi yksi workshop tai koko sarja.

Tutustu Reettaan ja hänen henkilökohtaiseen rohkeushyppyynsä

Lue asiakkaiden kokemuksia valmennuksesta.

Voimavaroja arkeen ja muutoksiin myös Rohkeushypyn Facebookista ja Instagramista