Työelämä on suuressa murroksessa digitalisaation, automatisoinnin, robotiikan ja tekoälyn vuoksi eikä kukaan osaa ennustaa muutoksen lopullisia vaikutuksia. Vuosi 2020 tapahtumineen kiihdytti muutosvauhtia entisestään ja enää meidän ei ole mahdollista valita, hyppäämmekö mukaan muutokseen. Nyt tulee löytää keinot omaan kehittymiseen ja hyvinvoinnista huolehtimiseen muutoksen keskellä.

Vaikka muutos on ihmisille luonnollinen, tarpeellinen sekä kehitystä eteenpäin vievä tila, tekee teknologian kehitys siitä nyt historiallisen nopean. Varmaa on se, että nykyiset työtehtävät tulevat muuttamaan muotoaan ja osa niistä katoaa täysin. Samaan aikaan työn tekemisen fyysiset ympäristöt muuttuvat monitilatoimistojen ja etätyön lisääntyessä. Tämä asettaa ihmiset ja organisaatiot uudenlaisten tilanteiden eteen. Edessämme on paljon uusia mahdollisuuksia, jotka meidän tulee yhdessä löytää.

Rohkeushypyn valmennukset mahdollistajana

Rohkea Työyhteisö: Palvelut työyhteisöille

Rohkea Urapolku:  Uravalmennus sekä NLP@Work -valmennus 

Reetan Rohkeustarina: Tutustu valmentaja Reetta Viinaseen ja hänen uratarinaan.

Rohkeat Asiakkaat: Lue asiakkaiden kokemuksia valmennuksista.

”Rohkeutta muuttaa oma ja yhteinen työelämä .”

Uusia työelämätaitoja

Ihmisille jää työt, joihin tekoäly ei yksin pysty. Jatkossa työyhteisötaidot sisältävät yhä enemmän valmiuksia luovaan ongelmanratkaisuun ja jatkuvaan oppimiseen. Yhteistyö lisääntyy ja se vaatii entistä parempia vuorovaikutustaitoja sekä empatiaa ja tunneälyä. Jokaiselta vaaditaan joustavuutta sekä itsensä johtamisen ja ajanhallinnan taitoja. Erilaiset verkostot ja uudenlainen yhteistyö ovat avaimia menestykseen.

Työyhteisöt luovat puitteet muutoksille

Työyhteisöjen tulee tukea muutosta menestyäkseen ja luoda ympäristö, joka tukee tarvittavien valmiuksien toteutumista. Avainasemassa on johtamiskulttuuri, jossa ihmisiin luotetaan ja annetaan vapautta, päätöksenteko hajautetaan yhä laajemmalle ja sallitaan luova kokeilukulttuuri. Johtajan tärkeimmäksi rooliksi muodostuu ison kuvan visiointi, ihmisten motivointi ja muutoksessa tukeminen.

On myös tärkeää arvioida työyhteisöjen rakenteita uudestaan. Luopua rajoittavista vanhoista käytänteistä, ja löytää yhdessä uusia, paremmin toimivia ratkaisuja. Jokaisen rooliin kuuluu kehittää itseään, työnkuvaansa sekä yhteistä työyhteisöä.

tyoelaman murros Rohkeushyppy

Ihmiset tekevät muutoksen

Samalla ihmisten on oltava valmiita ottamaan uusi rooli vastaan. Tekemään itsenäisiä päätöksiä ja johtamaan itseään ja omaa työpanostaan aktiivisesti ja oma-aloitteisesti. Tulevaisuudessa tarvittavat kyvyt liittyvät vahvasti ihmisyyden perusasioihin, kuten luovuuteen, kekseliäisyyteen, jatkuvaan oppimiseen sekä toimivaan, erilaisuuden hyväksyvään vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön. Tämä osaaminen on jo meissä, se tulee vain rohkaista esiin.

”Suurin muutos tapahtuu ihmisissä.”

Tämä vaatii niin johdolta kuin kaikilta työntekijöiltä oman elämänsä hallintaa, tervettä itseluottamusta ja itsetuntemusta; omien vahvuuksiensa ja heikkouksiensa tunnistamista. Vain näin ihminen pystyy olemaan rohkea, luova, tasapainoinen ja hyvinvoiva jatkuvan muutoksen ja epävarmuuden keskellä.

Koska emme voi ennustaa läheskään kaikkia muutoksia, tulee ihmisten oppia käsittelemään yhä enemmän epävarmuuden tunnetta. Tulevaisuuden menestyjät ovat niitä, jotka osaavat suhtautua epävarmuuteen mahdollisuutena uhan sijaan. Kun maailma ympärillä muuttuu, tulee turvallisuuden tunne, tasapaino ja hyvinvointi löytää itsestään. Henkilökohtaisten voimavarojensa tunnistaminen sekä keinot niiden lisäämiseen ovat avain itsensä näköiseen elämään ja hyvinvointiin.