• ROHKEA TYÖYHTEISÖ – Rohkeutta ja voimavaroja muutoksiin

 • ROHKEA TIIMI – Sujuvaa yhteistyötä ja erilaisuuden ymmärrystä

 • ROHKEA ASIANTUNTIJA – Asiantuntija- ja henkilöbrändin rakentaminen

 • ROHKEA MYYJÄ  – Myynti- ja asiakastyön onnistumisen avaimet

 • VIESTINNÄN KONSULTOINTI – Erilaiset räätälöidyt viestintäprojektit 20 vuoden kokemuksella

Osallistavat, innostavat ja näkökulmien kehittämiseen haastavat työpajat, valmennukset ja luennot – läsnä ja virtuaalisesti. Konkreettisia ja helposti arkeen vietäviä työkaluja kehittymisen edistämiseksi. Lisää henkilökohtaista rohkeutta sekä sujuvaa yhteistyötä.


ROHKEA TYÖYHTEISÖ -valmennus

Rohkeutta ja voimavaroja muutoksiin, konkreettisin työkaluin.


Miten olla rohkea muutosten edessä –
oppia lisää, ajatella rohkeasti ja kokeilla uutta?

Miten pysyä vireänä ja innostuneena muuttuvassa työelämässä?

Maailma on jatkuvassa muutoksessa ja työarki täynnä uuteen sopeutumista. Tällöin korostuu taito kohdistaa huomio ja energian niihin asioihin, joihin on mahdollista itse vaikuttaa. 

Tämä osallistava, ajatuksia herättelevä ja rohkaiseva työpaja tarjoaa konkreettisia ja käytännönläheisiä työkaluja, joiden avulla askellat luottavaisemmin läpi muutosten, kun ympäristö vaatii jatkuvaa joustavuutta ja nopeita muutoksia omassa toiminnassa. 

Rohkeus, itsetuntemus,  oman ajattelun haastaminen ja uuden kokeilu lisäävät oman työn merkityksellisyyttä. Pääset harjoittelemaan ja lisäämään näitä taitoja omia ajatuksia treenaamalla sekä tunnistamalla sinulle luontaisia vahvuuksia. Nämä konkreettiset työkalut ja harjoitukset seuraavat mukanasi myös arkeen.

Konkreettiset työkalut avuksesi arkeen:

 • Löydä itsestäsi rohkeus muutoksessa toimimiseen.
 • Tunnista omia vahvuuksia ja lisää itseluottamusta työelämässä.
 • Haasta omaa ajattelua ja luo kehittymistä tukevia ajattelumalleja.
 • Tee työelämästä merkityksellistä.

 

.

ROHKEA ASIANTUNTIJA –valmennus

Konkreettiset työkalut henkilöbrändisi rakentamiseksi


Miten voin hyödyttää muita omalla osaamisellani ja asiantuntijuudellani?

Miten valjastan omat vahvuuteni ja kiinnostuksen kohteeni maailman tarpeisiin?

Miten aktivoidun verkostoissa ja luon kiinnostavaa sisältöä? 

Yksi menestyksen avaimista on kyky luoda verkostoja. Erilaiset verkostot avaavat ovia mielenkiintoisiin työpaikkoihin, varmistavat organisaatioille parhaat osaajat ja tuovat asiakkaat ovellesi. Jotta saat verkostoitumisesta parhaan hyödyn, kannattaa ensin kirkastaa oma henkilöbrändisi.

Tämä osallistava, osaamisesi ja kiinnostuksen kohteesi kirkastava työpaja tarjoaa konkreettisia ja käytännönläheisiä työkaluja asiantuntijuutesi sanoittamiseksi sekä henkilöbrändisi kirkastamiseen ja rakentamiseen. Löydät juuri itsellesi sopivat keinot ja kanavat jakaa asiantuntijuutta rohkeasti niin organisaation, asiakkaiden kuin koko maailman hyödyksi.

Konkreettiset työkalut henkilöbrändin rakentamiseen

 • Oman asiantuntija- ja henkilöbrändisi kirkastaminen ja rakentaminen.
 • Oman osaamisen sekä vahvuuksien tunnistaminen ja sanoittaminen.
 • Tunnista sinulle tärkeät ja sinua kiinnostavat teemat.
 • Opit verkostoitumisen salat ja saat konkreettiset vinkit päästä helposti alkuun.
 • Opit valitsemaan sinua parhaiten palvelevat verkostoitumiskanavat.

.

Viestinnän konsultointi- ja suunnitteluprojektit

Teen yrityksen tarpeisiin räätälöityjä viestinnän konsultointi- sekä suunnitteluprojekteja. Projektit ovat yleensä kestoltaan muutaman kuukauden mittaisia. Olen tehnyt mm. sisäisen viestinnän kehittämistä kotimaiselle, kansainvälistyvälle kasvuyritykselle (kesto 3kk), verkkosivuprojekti (kesto 4kk), työnantajamielikuvan kehittäminen (kesto 2kk).

Yksilövalmennus työyhteisöissä

Räätälöidyt yksilövalmennukset yrittäjälle, omistajalle, toimitusjohtajalle, johtoryhmän jäsenelle, esihenkilölle ja asiantuntijalle.

Varaa maksuton tapaaminen tästä ja kartoitetaan juuri teidän työyhteisön tai sinun kehittymistä tukevat yhteiset askeleet.


ROHKEA TIIMI -valmennus

Konkreettiset työkalut sujuvaan yhteistyöhön

 

Miten luoda tiimihenki, jossa saa rohkeasti kokeilla ja oppia?

Miten saavutetaan tavoitteet ja menestytään yhdessä?

Miten sujuvoittaa yhteistyötä – ymmärtää erilaisia toimintatyylejä?

Yhteistyön onnistumisen ratkaisee kyky luoda luottamuksellinen, rohkaiseva ja avoin ilmapiiri, jossa on lupa kokeilla, onnistua ja oppia. Kohtaamisissa korostuu tunne siitä, että jokainen tulee nähdyksi ja kuulluksi sekä arvostetuksi omana itsenään.

Tämä osallistava, yhteistä ymmärrystä lisäävä ja vuorovaikutustaitoja vahvistava työpaja tarjoaa konkreettisia ja käytännönläheisiä työkaluja, joiden avulla yhteistyö sujuvoituu ja erilaisuus valjastetaan yhteistyön voimaksi.

Opit erilaisista vuorovaikutus- ja toimintatyyleistä. Saat työkaluja laajentaa näkökulmia sekä asettua toisen asemaan. Opit, miten voit luoda ja ylläpitää omalta osaltasi luottamuksellista, rohkaisevaa ja avointa ilmapiiriä viestinnän ja vuorovaikutuksen keinoin.

Konkreettiset työkalut avuksesi yhteistyöhön:

 • Sujuvoita yhteistyötä ja vuorovaikutusta.
 • Ymmärrä erilaisia toimintamalleja sekä vuorovaikutustyylejä.
 • Laajenna omaa näkökulmaa ja ymmärrä paremmin muita.
 • Luo ja ylläpidä luottamuksellista ja avointa ilmapiiriä.

.

ROHKEA MYYJÄ –valmennus

Konkreettiset työkalut myynti- ja asiakastyön onnistumiseen

Miten päästä nopeasti samalle aaltopituudelle asiakkaan kanssa?

Miten huolehtia omista voimavaroista myös haastavissa kohtaamisissa?

Miten tehdä asiakaskohtaamisista sujuvampia ja tuloksellisempia?

Asiakaskohtaamisen onnistumisen ratkaisee kyky luoda luottamuksellinen ja mukava ilmapiiri. Myyjän tai asiakaspalvelijan tulee osata kohdata asiakas niin, että hän kokee tulleensa kohdatuksi ja kuulluksi. Tämä vaatii erinomaisia viestintä- ja vuorovaikutustaitoja sekä avointa ja ratkaisukeskeistä lähestymistapaa.  Näin on helpompaa tunnistaa asiakkaan todelliset tarpeet ja löytää niihin parhaat mahdolliset ratkaisut.

Tämä osallistava  työpaja tarjoaa konkreettisia ja käytännönläheisiä työkaluja tukemaan myynti- ja asiakaspalvelutilanteiden onnistumista sekä vahvistamaan myyjän tai asiakaspalvelijan itsetuntemusta sekä omien vahvuuksien tunnistamista. Kaiken keskiössä on myyjän tai asiakaspalvelijan henkilökohtaisten voimavarojen vahvistaminen.

Konkreettiset työkalut myynti- ja asiakastyön onnistumiseen

 • Kirkastat ja löydät omat vahvuutesi ja voimavarasi, jotka ovat menestyksesi ja hyvinvointisi avaintekijät
 • Ymmärryksesi ihmisten erilaisista toiminta- ja vuorovaikutustyyleistä lisääntyy
 • Opit luomaan ja ylläpitämään avointa ilmapiiriä sekä luottamusta viestinnän ja vuorovaikutuksen keinoin
 • Opit miten pääset nopeasti samalle aaltopituudelle asiakkaan kanssa
 • Opit laajentamaan omaa näkökulmaasi sekä asettumaan asiakkaan asemaan
 • Asiakaskohtaamisista tulee sujuvampia ja tuloksellisempia

Rohkeat Asiakkaat kertovat

ROHKEA TYÖYHTEISÖ -valmennus

Reetta veti meille ”Rohkeutta ja voimavaroja muutoksiin” -valmennuksen, joka tarjosi työkaluja arjen- ja työpäivän hallintaan. Valmennus herätti, innosti ja kylvi muutoksen siemenen. Kokonaisuus oli hyvin suunniteltu asiantuntijatyötä tekeville ja tarjosi useita erilaisia ratkaisuja ajankäytön ja voimavarojen hallintaan sekä omien vahvuuksien tunnistamiseen. Reetan esiintymistapa on innostava ja sopivan rento. Hän vakuutti asiantuntijuudellaan ja sai osallistujat tosissaan pohtimaan omia toiminta- ja ajatustapoja.

Annika Myrsky, Viestintä- ja vuorovaikutusasiantuntija, Sitowise Oy

***

ROHKEA TIIMI -valmennus

Reetta piti asiantuntijatiimillemme ”Rohkeutta ja luottamusta kohtaamisiin” -valmennuksen. Valmennus oli tosi toimiva kokonaisuus, jossa oli ajatusten herättelyä ja omaa osallistumista sopivassa suhteessa.

Reetta on persoonana kaikkia innostava ja myös itsensä likoon laittava valmentaja. Omien kokemuksien tuomat esimerkit luovat valmennuksen aidosti mukaansatempaavaksi kokonaisuudeksi. Voin suositella lämpimästi Reettaa valmentajana.

Marika Svärd, HR Director, Staria

Lue lisää asiakkaiden ja yhteistyökumppanien kokemuksia täältä.

Valmentaja Reetta Viinanen

Toimin ura-, viestintä- ja mentaalivalmentajana (NLP Trainer). Olen tehnyt urani erilaisissa työyhteisöissä ja monella toimialalla viestinnän, muutosjohtamisen sekä osaamisen kehittämisen parissa. Vuonna 2017 perustin oman yritykseni, Rohkeushypyn.

Kokemuksessani painottuvat erilaiset (työ)elämän muutostilanteet. Minulle on tärkeää auttaa ihmisiä ja työyhteisöjä selviytymään kehitykselle välttämättömistä muutos- ja murrosvaiheista menestyvinä ja hyvinvoivina.

Valmentajana tavoitteeni on olla rohkaiseva innostaja, ja lisätä jokaisen sisäistä luottamusta ja uskoa omiin kykyihinsä sekä tarjota tähän valmennuksissani konkreettisia työkaluja.

Tutustu valmentaja Reetta Viinasen uratarinaan. LinkedIn -profiili.

Rohkeutta arkeen ja muutoksiin myös Rohkeushypyn Facebookista ja Instagramista